Delfland maakt belastingtarieven 2022 volgende week bekend

10 november 2021

De Unie van Waterschappen verwacht na een inventarisatie onder de waterschappen dat gezinnen met een eigen woning van € 250.000 in 2022 landelijk gemiddeld 9 euro per jaar meer betalen voor het werk van de waterschappen dan dit jaar. Het Hoogheemraadschap van Delfland maakt de belastingtarieven voor droge voeten en schoonwater voor inwoners en bedrijven volgende week bekend.

De besturen van de 21 waterschappen behandelen deze weken de voorstellen voor de hoogte van de waterschapsbelasting in 2022. Het algemeen bestuur van Delfland stelt op 18 november de tarieven voor komend jaar vast. Delfland zet in op gelijkblijvende waterschapslasten in onze regio, al zullen deze per gezin of situatie verschillen.

Om de gevolgen van hevige regen en droge periodes op te kunnen vangen, moeten de waterschappen steeds meer maatregelen nemen om Nederland klimaatbestendig te houden. Ondanks de uitdagingen streeft het Hoogheemraadschap van Delfland ernaar de lasten voor inwoners en bedrijven zo veel mogelijk gelijk te houden, zoals afgesproken in het bestuursakkoord.