Tijdelijke omleiding in Den Hoorn voor aanleg vispassage

5 mei 2021

Deze week starten de werkzaamheden bij het gemaal van de Voordijkshoornsepolder in Den Hoorn voor de aanleg van de Smart Vislift Up. Het Tuinderspad wordt tijdens de uitvoering afgesloten voor de duur van ongeveer 4 weken. Via de Oogstlaan en Landschapstraat wordt het verkeer omgeleid. Het Polderpad blijft toegankelijk voor fietsverkeer.

Vissen zwemmen van de ene plek naar de andere plek. Onderweg kunnen ze obstakels tegenkomen zoals gemalen en stuwen waar ze niet altijd langs kunnen zwemmen. Door vispassages zoals de Smart Vislift Up aan te leggen zorgen we ervoor dat vissen makkelijker naar hoger of lager gelegen gebieden kunnen trekken. Zo vergroten we het leefgebied van vissen en ontstaat er meer biodiversiteit in het water. Dit is één van de manieren hoe wij werken aan schoon, gezond en levend water.

De Smart Vislift Up is een geheel nieuw type vispassage. Het revolutionaire aan deze vispassage is dat de Vislift zijn lokstroom volledig kan reguleren. Dit houdt in dat de Smart Vislift Up in staat is om de stroming in het systeem aan te passen aan de wensen van de vis. Hierdoor wordt het mogelijk om vissen de polder in te laten migreren maar ook weer terug naar de boezem, ook kan er onderscheid gemaakt worden in stroomsterkte voor het soort vis wat wil migreren.

Wat voor vis er door de vispassage gaat wordt live bijgehouden door een aantal sensoren. Met zijn kunstmatige intelligentie kan het zien om welke vis het gaat, wat de grootte is en houdt het bij om hoeveel vis het gaat. Naast de vissensoren worden er ook een aantal waterkwaliteitssensoren aangebracht waardoor de Smart Vislift Up niet alleen als vispassage dient, maar ook als monitoringsapparatuur voor de waterkwaliteit.

De Smart Vislift is een pilotproject, waarbij Vislift B.V. na de aanleg nog de monitoring op zich neemt.


Den Hoorn

Den Hoorn