Onderhoud dijken: Eerst inspecteren en daarna maaien

12 mei 2021

Aankomende dagen maait onze aannemer enkele dijken in Midden-Delfland om het groot hoefblad te bestrijden. Vanwege het broedseizoen werken we met extra zorg voor de (water)natuur. De afgelopen dagen zijn de locaties geïnspecteerd door een ecologisch expert. Op plekken waar broedvogels zijn gesignaleerd, of nesten zijn gezien wordt niet of aangepast gewerkt.

Groot hoefblad is een plant, die zo dominant is, dat het andere soorten planten wegconcurreert. De plant heeft grote bladeren en de schaduwwerking van het dichte bladerdek zorgt voor kale plekken in de dijk. Een gevarieerde begroeiing en stevige grasmat als basis is belangrijk voor de stevigheid van de dijk. De waterkering is nu minder bestand tegen water- en winderosie en droogte. Ook is de dijk moeilijker te inspecteren.

Maaien voor veilige dijken

Door regelmatig te maaien raken de zogenaamde wortelstokken van het groot hoefblad uitgeput, hierdoor neemt de groeikracht af. Afgelopen twee jaar hebben we dat ook gedaan en we zien daar nu de resultaten van; minder groot hoefblad en meer grassen en andere kruiden die nu de kans krijgen om op te komen. Deze maaiwerkzaamheden worden de komende jaren voorgezet. Zo blijven onze dijken sterk en veilig.

Inspectie door ecologisch expert

Omdat de werkzaamheden ook tijdens het broedseizoen (dat loopt van 15 maart tot 15 juli) plaatsvinden, is er voorafgaand aan het maaiwerk zorgvuldig gecontroleerd op de aanwezigheid van broedende vogels en hun nesten. Op de plaatsen met broednesten wordt een beschermingszone van 5 meter in acht genomen. Tijdens de werkzaamheden wordt er nogmaals gecontroleerd op nesten en broedvogels. Alle aannemers die in opdracht van ons onderhoud uitvoeren, doen dit met zorg voor de natuur in en langs het water. Er wordt gewerkt in lijn met de gedragscode wet natuurbescherming waterschappen.

In deze video vertelt onze collega Michel Korpel hoe we onze watergangen vooraf inspecteren met een ecologische deskundige.

Waar en wanneer maaien?

Wanneer we maaien is afhankelijk van de groei van de plant en de weersomstandigheden. Op vrijdag 14 mei start de eerste van de vijf maaibeurten.De maaiwerkzaamheden vinden plaats op (droogte)gevoelige dijken in de gemeente Midden-Delfland:

  • Foppenpolder (langs Boonervliet)
  • Commandeurspolder (Trekkade)
  • Duifpolder (kade aan het einde van de Noorvliet, kruising Vlaardingsevaart)

De daaropvolgende maaibeurt wordt na het broedseizoen, samen met de reguliere maaiwerkzaamheden van onze kades uitgevoerd.

Eind van het jaar worden de locaties ingezaaid met graszaad, zodat het gras volgend jaar de concurrentiestrijd met het groot hoefblad weer aan kan.


Groot Hoefblad

Groot hoefblad