Opnieuw budget beschikbaar voor verbeteren waterkwaliteit in glastuinbouwgebied

11 maart 2021

Glastuinbouwondernemers die een idee hebben voor het verbeteren van de waterkwaliteit kunnen een bijdrage krijgen uit het ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’.

Het 'Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw' stelt budget beschikbaar voor projecten die een bijdrage leveren aan een (nagenoeg) nullozing in 2027. Afgelopen jaren heeft een groot aantal ondernemers een bijdrage gehad uit dit stimuleringsbudget. De regeling is bedoeld voor grote projecten én kleinere initiatieven die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit, het terugdringen van emissies en het invoeren van nieuwe kennis en maatregelen in de praktijk.

Ondernemers met een projectvoorstel kunnen hun voorstel gedurende het hele jaar indienen. Voor de eerst komende beoordelingsronde dienen de ideeën voor 25 maart ingediend te zijn. Het budget wordt beheerd door STOWA. Wil je meer te weten komen over deze regeling of een aanvraag indienen? Ga dan naar:

Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw


Glastuinbouw