Huidige omleiding fietsers blijft van kracht tijdens werk Hazepad

31 maart 2021

Na het paasweekend start aannemer KWS in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland met het opknappen van de kade langs het Hazepad in Pijnacker-Nootdorp. In verband met de werkzaamheden en het aanvoeren van materiaal geldt er een omleiding voor fietsers, wandelaars en ruiters. Het is gelukt om voor fietsers de huidige omleiding aan te houden. De route voor fietsers blijft dus gelijk aan de omleiding die eind 2019 inging omdat het Hazepad en de kade onveilig bleken.

De omleiding die vanaf 2019 inging, zou in eerste instantie tijdens de werkzaamheden niet meer mogelijk zijn. Maar vanwege de vele vragen en opmerkingen over de alternatieve omleidingen die tijdens de digitale bewonersavond van 11 maart gepresenteerd zijn, heeft Delfland samen met de gemeente gezocht naar alternatieve, kortere en veilige omleidingen voor de fiets- en voetgangers. Dat is gelukt.

Omleidingsroutes

  • Voor het fietsverkeer verandert de huidige situatie niet. De omleiding die is ingegaan sinds het Hazepad dicht ging, blijft van kracht. De aannemer brengt een tijdelijke constructie aan naast de werkzaamheden op de kade zodat de fietsverbinding tussen de twee bruggen over de Noordpoldervaart beschikbaar blijft. De Bieslandseweg is in verband met de aanvoer van materiaal tijdelijk niet toegankelijk. Fietsers worden omgeleid over de Noordeindseweg.
  • Voetgangers die het Speelbos betreden of verlaten aan de kant van de Dobbeplas, dienen gebruik te maken van de noodvoetbrug over de Poldervaart.
  • Voor ruiters geldt dat er geen gebruik meer gemaakt kan worden van het ruiterpad naast het Hazepad tot de werkzaamheden klaar zijn. Het ruiterpad in het Virulypad blijft hiervoor beschikbaar.

Kade straks weer veilig

De kade is sinds de droogte van 2019 niet meer stabiel. Het fietspad op de kade is plaatselijk verzakt en sindsdien afgesloten voor fietsers. De werkzaamheden aan de kade duren nog tot eind 2021. De gemeente plaatst een nieuw fietspad nadat het onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen in bomen die voor het fietspad moeten wijken is afgerond.

hazepad compleet

Voor meer actuele informatie, kijk op hazepad


Plattegrond