Drie Plasticvangers in Keilehaven en Schie

17 maart 2021

Rotterdam heeft drie Plasticvangers geïnstalleerd die het drijfvuil in de Keilehaven en de Schie opvangen. Delfland draagt daaraan bij. Wethouder Bonte, hoogheemraad Marcel Belt en Ramon Knoester van CLEAR RIVERS kwamen samen in de Coolhaven om de daar geïnstalleerde plasticvanger in gebruik te nemen.

Plastic afval in het water is een probleem. Dieren kunnen er last van hebben en het staat lelijk. Via rivieren komt een groot deel van het zwerfafval bovendien terecht in zeeën en oceanen, waar het onderdeel wordt van de wereldwijde vervuiling. Zwerfafval is ook de grootste bron van microplastics in het water.

Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid): “Onze ambitie is een plasticvrije Noordzee. We doen daarom samen met onze inwoners en bedrijven ons best om te voorkomen dat er plastic afval in de rivieren terechtkomt. Plastic dat toch in het water terechtkomt moet er zo snel mogelijk weer uit, om te voorkomen dat het naar zee toe spoelt. De plasticvangers kunnen ons daarbij helpen.”

De drie Plasticvangers zijn onderdeel van een bredere aanpak tegen zwerf- en drijfafval. Want inzet op het verwijderen van rivierafval is maar een onderdeel van de oplossing: voorkomen is beter dan genezen. Ook daar wordt de aankomende periode in Rotterdam aan gewerkt.

Schoon, gezond en levend water

Hoogheemraad Marcel Belt: “Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water. Dat is belangrijk voor een gezonde en prettige leefomgeving en voor de biodiversiteit. Het vergt grote inzet en samenwerking om de hoeveelheid plastic in water terug te dringen. Initiatieven als deze zijn daarbij mooie eerste stappen. Wij dragen daarom graag bij aan de Plasticvangers in Rotterdam.”

Effectief en duurzaam

De plasticvangers zorgen ervoor dat plastic niet kan doorstromen naar de Noordzee. Het opgevangen plastic wordt gebruikt om nieuwe duurzame producten te maken. Er liggen vangers bij de Coolhaven, Delfshaven en de Keilehaven.
Ramon Knoester van CLEAR RIVERS: “Tijdens een uitgebreide proefperiode hebben we het systeem kunnen uitproberen en perfectioneren. En we hebben onderzocht wat de beste locaties zijn voor de vangarmen in de stad. We zijn bijzonder trots op het resultaat: een systeem dat heel goed werkt, ook met de intensieve scheepvaart, getijdewisseling en veranderende windrichtingen.

De Plasticvangers vangen het drijfvuil op door gebruik te maken van de stroming van het water en de meest voorkomende windrichting. We verwachten per maand 150 kg drijfvuil uit het water te halen. Al het vuil wordt gesorteerd om zoveel mogelijk te recyclen. Ook organisch materiaal.”

Samenwerking

Het plaatsen van de Plasticvangers is mogelijk gemaakt door CLEAR RIVERS in samenwerking met de gemeente Rotterdam, het Hoogheemraadschap van Delfland, Cargill en Hebo Maritiemservice.

WhatsApp Image 2021-03-17 at 13.22.26


Wethouder Arno Bonte, hoogheemraad Marcel Belt en Ramon Knoester van Clear Rivers