Delfland start met kadeverbetering Hazepad

9 maart 2021

Op 15 maart start Delfland met de werkzaamheden aan de kade langs het Hazepad in Pijnacker-Nootdorp. De kade is sinds de droogte van 2019 niet meer stabiel en wordt verstevigd om het omliggende land te beschermen tegen wateroverlast. Voor belanghebbende en geïnteresseerden is er 11 maart een informatiebijeenkomst waar we uitleg geven over de werkzaamheden.

Digitale informatiebijeenkomst

Voordat de werkzaamheden starten, informeert Delfland de omgeving eerst over de werkzaamheden en is het mogelijk om vragen te stellen. Dat doen ze via een digitale informatiebijeenkomst op donderdag 11 maart van 19:00 – 20:00 uur. Bewoners uit de buurt van de kade hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. Stuur dan een e-mail naar agrootendorst@kws.nl.

Omleiding

Tijdens de voorbereidingen vanaf 15 maart en gedurende de werkzaamheden aan de kade blijft het Hazepad afgesloten voor fietsers, wandelaars en ruiters. Daarnaast is het nodig tijdens de uitvoering een omleidingsroute in te stellen in verband met het werkverkeer. De omleidingsroutes zijn in afstemming met de gemeente gemaakt.

De brug richting de Dobbeplas wordt afgesloten. Hiervoor in de plaats komt uitsluitend voor wandelaars een andere route. Hulpdiensten zijn op de hoogte zodat bij noodgevallen de woningen en bedrijven goed bereikbaar zijn. De omleidingsroutes staan op de informatiepagina: www.hhdelfland.nl/hazepad en worden besproken tijdens de informatiebijeenkomst. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot eind 2021.

Contact

Bij vragen over de kadeverbetering aan het Hazepad kunt u contact opnemen met Saskia Smits van Delfland, zij is bereikbaar via 015- 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl. De aannemer, KWS heeft een app waarmee u op de hoogte gehouden kunt worden van de werkzaamheden. De ‘KWS-app’ is gratis te downloaden via de Google- en Playstore. U kunt zich ook via de KWS-app aanmelden voor de informatiebijeenkomst.


Kade Hazepad