Van Beethovenpark aangesloten op hemelwatersysteem

19 maart 2021

Hoogheemraad Manita Koop en wethouder Fred Voskamp hebben vandaag in het Van Beethovenpark het eerste deel van het hemelwatertransportsysteem in Maassluis-West afgerond. Samen vulden zij de laatste sleuf aan waar de hemelwaterafvoer in ligt.

Twee jaar geleden op 22 februari 2019 is de samenwerking tussen het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente gestart. Volgens Fred Voskamp is dit Rainproof project een voorbeeld van duurzaam omgaan met water: “Al het schone regenwater dat op en rond winkelcentrum Koningshoek valt wordt al gescheiden van het rioolwater afgevoerd. Nu wordt ook het grondwater van het Van Beethovenpark afgevoerd via een drainagesysteem. Het gescheiden waterstelsel is hiermee doorgetrokken tot aan de Koningshoek.”

Hemelwatertransportsysteem Maassluis-West

Het hemelwatersysteem bestaat in feite uit een grote buis die onder de grond ligt tussen de Burgemeesterswijk (Kwartelsingel) en de haven. Tot aan de Uiverlaan is het systeem nu af. De werkzaamheden voor het laatste stuk in de Lijsterlaan en de Uiverlaan starten binnenkort. Allerlei grote en kleine schoonwaterstelsels en buffers worden op de buis aangesloten. Zo wordt regenwater afgevoerd naar o.a. vijvers, sloten of de haven en wordt overlast voorkomen.

Winst op alle vlakken

Door regenwater op deze manier op te vangen wordt het riool ontlast en wordt de vermenging van schoon regenwater en vuil rioolwater tegengegaan. Het gescheiden afvoeren van schoon- en vuilwater levert een besparing op omdat het schone water niet gezuiverd hoeft te worden. Dubbele winst, want het is duurzamer en er wordt bespaard op energie(kosten). Die winst wordt versterkt door de kansen voor de natuur in Maassluis. Groen en waterpartijen vangen niet alleen forse regenbuien beter op, ze zorgen ook voor aantrekkelijke leefomgeving van mens en dier. Zo worden begin volgende week de eerste voorbereidingen getroffen om in de groenstrook langs de Haydnlaan een wadi aan te leggen. Een wadi is een licht glooiende greppel, die water kan opvangen en gelijk ruimte kan bieden aan grassen, bloemen en planten. Over de inrichting van het groen gaat de gemeente met de omwonenden de komende maanden in overleg.

Rainproof: Wat je doet telt!

Aan het hemelwatertransportsysteem worden diverse projecten gekoppeld om wateroverlast of watertekorten te voorkomen, de zogenoemde Rainproof projecten. Bij al deze projecten betrekken de gemeente en Delfland de omgeving om meer resultaat te krijgen. Maassluizers kunnen ook zelf veel doen. Hoogheemraad Manita Koop: “Want alleen samen kunnen we het verschil maken. Door de tuin, wijk of straat te groener in te richten, vergroten we de sponswerking en leefbaarheid van de stad. Iedereen kan daar aan bijdragen. Delfland helpt u graag op weg met een bijdrage uit de stimuleringsregeling. Meedoen is eenvoudiger dan u denkt.“

Inspiratie en voorbeelden zijn te vinden op  www.maassluis.nl/rainproof en op www.klimaatkrachtig.nl. Ook wordt daar meer informatie gegeven over de stimuleringsregeling klimaatadaptatie van Delfland.


Sleuf aanvullen

Manita Koop en Fred Voskamp vullen de sleuf aan waarin de hemelwaterafvoer ligt.