Aanvoerroute bouwmateriaal kadeverbetering Hazepad Pijnacker-Nootdorp

22 maart 2021

Vanaf vandaag starten we met de voorbereidingen voor de kadeverbetering langs het Hazepad in Pijnacker-Nootdorp. De aanvoer van het materiaal gaat via de Bieslandseweg. Ter bescherming van de weg leggen we rijplaten neer op een laag zand. De Bieslandseweg is daarom afgesloten voor verkeer. Vanaf 5 april voeren we de klei aan en beginnen we met het verbeteren van de kade.

De kade is sinds de droogte van 2019 niet meer stabiel. Het fietspad op de kade is plaatselijk verzakt en sindsdien afgesloten voor fietsers. De gemeente plaatst een nieuw fietspad nadat het onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen in bomen die voor het fietspad moeten wijken is afgerond.

Planning en omleidingsroutes

Vanwege de werkzaamheden aan de kade en het aanvoeren van het materiaal worden er omleidingen ingesteld. Wij begrijpen dat de omleidingen ingrijpend zijn en zorgen oproept voor de weggebruikers, daarom sluiten we de paden alleen af als het echt nodig is en proberen we overlast tot een minimum te beperken. In nauw overleg met de gemeente kijken we of voorgestelde omleidingsroutes (die 19 april in gaan) nog veiliger of beter gemaakt kunnen worden. De omleidingsroutes die we nu voor ogen hebben staan op de website: hazepad.

  • Vanaf 22 maart: De Bieslandseweg en ruiterpad onderlangs Hazepad is afgesloten voor doorgaand verkeer. Korte omleiding fietsers gaat in.
  • Vanaf 5 april: Starten met het aanvoeren van klei en beginnen we met de kadeverbetering.
  • Vanaf 19 april: De twee bruggen worden afgesloten; de omleidingsroutes voor de fietsers gaan in.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Op donderdag 11 maart hielden we een informatiebijeenkomst voor de bewoners uit de buurt en geïnteresseerden. Tijdens de bijeenkomst gaven Delfland, de gemeente Pijnacker-Nootdorp en de aannemer KWS een presentatie over de werkzaamheden aan de kade en het fietspad. Vanwege de werkzaamheden aan de kade komen er omleidingen voor het verkeer. Dit raakt met name fietsers en wandelaars. De bewoners hebben hun zorgen geuit en vragen gesteld. Alle vragen en antwoorden zijn verzameld en gestuurd naar de bewoners, gedeeld op de KWS-app en gepubliceerd op de website van de kadeverbetering: hazepad.


Aanvoerroute