Nieuwe waterparel in Madestein Den Haag

17 juni 2021

Het werk aan de natte ecologische zone in Madestein Witte Vlek is afgerond. De nieuwe natuur kan zich nu gaan ontwikkelen om straks een belangrijke bijdrage te gaan leveren voor de waterkwaliteit en biodiversiteit.

Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in heel het gebied. Met de aanleg van de natte ecologische zone Madestein Witte Vlek vergroten wij ons netwerk van waternatuur met tienduizend vierkante meter. Dat is niet alleen goed voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit, ook de leefomgeving gaat erop vooruit. De nieuwe natuur heeft nog wel twee tot drie jaar de tijd nodig om zich volledig te ontwikkelen. Tot die tijd blijft de vraatbescherming staan om te voorkomen dat de jonge planten worden opgegeten door watervogels.

Natte ecologische zone

De natte ecologische zone Madestein Witte Vlek bestaat uit natuurvriendelijke oevers met inheemse planten zoals gele lis, grote egelskop en zwanenbloem. Deze planten hebben een zuiverende werking op het water en bieden tegelijkertijd leefgebied voor onder meer kikkers, salamanders en libellen. Vissen houden zich graag schuil tussen de waterplanten en zetten daar hun eitjes af. In de vaart ernaast hebben we voor vissen een vissenbos aangelegd. Deze is gemaakt van hout van gekapte bomen uit het gebied en biedt vissen een plek om te schuilen. De omgevallen boom langs de oever hebben we laten liggen voor de ijsvogel. Wij hopen met deze ijsvogelwand de ijsvogel hier dan ook te verwelkomen. Het deel dat is afgesloten voor recreatie is een vogelrustgebied, hier kunnen vogels rustig broeden en voedsel zoeken.

Witte Vlek ijsvogelwand
Madestein

Met bijdragen van

Madestein Witte Vlek is mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPRO), Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland.


Filmpje Witte Vlek