Handhavers constateren lozingen in polder Nieuwland-Noordland

11 juni 2021

Deze week waren onze handhavers weer aan het surveilleren. Dit keer waren zij in de polder Nieuwland-Noordland bij ’s-Gravenzande. In deze polder hebben de handhavers twee lozingen aangetroffen. Voor beide overtredingen is een proces-verbaal opgemaakt.

De polder Nieuwland-Noordland is in 2018 uit de nazorgfase gegaan van de Gebiedsgerichte Aanpak. Wij vinden het dan ook ontzettend jammer dat wij hier twee overtredingen hebben geconstateerd. Bij de driejarige Gebiedsgerichte Aanpak werken we samen met de ondernemers, Glastuinbouw Nederland, omgevingsdiensten en de gemeenten aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Het tegengaan van lozingen is hierbij van groot belang voor de waterkwaliteit in ons gebied en het behouden van gewasbeschermingsmiddelen voor de sector.

Hoe werkt de gebiedsgerichte aanpak?

In het eerste jaar lichten wij de polder helemaal door en bezoeken wij alle glastuinbouwbedrijven. We meten  24/7 de waterkwaliteit en we geven voorlichting. We brengen lozingen en lekstromen in kaart en lossen die samen met de ondernemers op. Dan volgt een periode van twee jaar met nazorg. De monitoring blijft regelmatig, maar wordt minder intensief. De opbrengsten van de verbeteringen worden gedeeld en de laatste knelpunten worden opgelost. Als wij de polder na drie jaar verlaten is die op orde.


Polder

Polder