Delflandsedijk voortaan in fasen maaien

1 juni 2021

De Delflandsedijk is een primaire waterkering en beschermt de inwoners tussen Hoek van Holland en Schiedam tegen wateroverlast. De Delflandse dijk is een van de belangrijke waterkeringen die we regelmatig nakijken op waterveiligheid. Jaarlijks wordt de dijk twee keer paar jaar gemaaid. Dat gaan we vanaf dit jaar anders doen om nog meer rekening te houden met de biodiversiteit.

In eerdere jaren werd in juli en september de dijk helemaal gemaaid. Vanaf dit jaar voeren we het maaiwerk in drie fasen uit. Dit betekent dat, als het weer het toe laat, de eerste maaibeurt in mei/juni wordt uitgevoerd. Dan maaien we ongeveer de helft van de dijk, en alleen aan de landzijde. De rivierzijde van de dijk wordt in juli gemaaid. De laatste maaibeurt wordt in september uitgevoerd, dan wordt de hele oppervlakte van de dijk in een keer gemaaid.

We hebben voor deze aanpak gekozen om de biodiversiteit op de dijk nog meer te verbeteren. Er is rekening gehouden met de plaats van de zon: de zonzijde (rivierzijde) wordt als laatste gemaaid omdat daar eerder in het seizoen de meeste insecten zijn. Als de buitentemperatuur oploopt ontstaat er weer een bloeiende omgeving aan de landzijde van de dijk.

Door in fasen te maaien krijgen we een diervriendelijk dijkgrasland met verschillende plantensoorten, die het hele groeiseizoen bloeiende kruiden en zoemende insecten uitnodigen.


Maaien

Maaien