Zomeronderhoud sloten en vaarten

14 juli 2021

Half juli start het zomeronderhoud aan sloten en vaarten. Dan worden de waterkanten en sloten in het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland gemaaid, zodat de watergangen niet volgroeien met waterplanten. Bij regen kan dan water sneller worden afgevoerd en bij droogte water worden aangevoerd.

De werkzaamheden duren tot half augustus en worden uitgevoerd door aannemers. Alle aannemers doen dit met zorg voor de natuur in en langs het water. Ze houden zich aan de Wet Natuurbescherming, de Gedragscode waterschappen en volgens onze ecologische werkprotocollen. Ook adviezen van visverenigingen zijn meegenomen in de instructies voor aannemers. Zo wordt bij warm weer extra gelet op de watertemperatuur om de kans op zuurstofarm water te verminderen. En moeten er altijd voldoende vluchtroutes beschikbaar zijn voor vissen.

Maaisel op de kant

Na het werk blijft het maaisel, waar het kan, eerst 48 uur liggen om insecten en amfibieën de kans te geven om eruit de klimmen. Op sommige plekken, bijvoorbeeld op een weiland, blijft het maaisel liggen. Op andere plekken wordt het vervolgens afgevoerd.

Verschillende maairondes

Een aantal keer per jaar wordt er gemaaid. In het voorjaar (1 juni tot 15 juni) worden alleen de watergangen gemaaid die snel dichtgroeien. Deze sloten worden vooraf gecontroleerd op broednesten, zoals te zien in deze video.  Door op tijd te maaien blijft de watergang vrij en kan water goed worden aan- en afgevoerd. In de zomer (15 juli tot 15 augustus) is het nodig om te maaien vanwege de explosieve groei van de waterplanten. Na de zomer (15 september tot 1 november) vindt de laatste maaironde van het jaar plaats. Zo kan ook het regenwater van de herfst- en winterse buien worden afgevoerd via onze sloten en vaarten.

GS_HH_MAAIBAGG 003
Maaien van een sloot