Warme samenwerking Delfland en Eneco voor aquathermie

13 juli 2021

Het Hoogheemraadschap van Delfland en Eneco gaan samenwerken om warmte uit schoongemaakt rioolwater te winnen en te leveren aan huishoudens. Zo willen zij samen een nieuwe stap zetten in het verduurzamen van de energievoorziening voor de regio.

Om in de toekomst van het gas af te kunnen gaan, zijn duurzame warmtebronnen van groot belang. Zeker in een dichtbevolkte regio waar duurzame warmtebronnen nog beperkt beschikbaar zijn. In schoongemaakt rioolwater zit warmte die nu nog niet wordt gebruikt. Daarom gaan Eneco en Delfland aquathermie toepassen; de warmte die vrijkomt bij het rioolwaterzuiveringsproces van afvalwater gaan wij inzetten voor de warmtevoorziening. Zo werken ze samen aan de ontwikkeling van een goede duurzame warmtebron voor de regio.

Hoogheemraad Ruud Egas van Delfland: 'Delfland maakt het afvalwater schoon van 1,2 miljoen mensen en zo’n 35.000 bedrijven. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit in ons gebied. Wij hebben daarvoor vier rioolwaterzuiveringen, waarmee we ook kunnen bijdragen aan de energiedoelen in de regio. Op onze zuiveringen produceren wij groen gas uit het biogas dat ontstaat in het zuiveringsproces. Dat groene gas leveren wij aan het aardgasnet. Wij werken op de terreinen ook aan zonne- en windenergie. Wanneer wij nu ook warmte uit ons afvalwater gaan halen, dan is dat weer een prachtige stap in de verduurzaming van onze zuiveringen. Daarbij hebben wij wel een deskundige partner nodig die die warmte uit het water haalt en kan distribueren en dat is Eneco.'

Elmer de Boer, New Energy Development Eneco: 'De samenwerking met Hoogheemraadschap Delfland biedt mooie kansen voor een versnelling van de energietransitie. Door aquathermie toe te passen op de rioolwaterzuiveringen zetten we in op duurzame lokale warmtebronnen voor de warmtenetten in deze regio. De rioolwaterstromen van de regio leveren straks weer warmte terug aan dezelfde bewoners. Dit brengt ons een stap dichterbij een CO₂-neutrale warmtevoorziening.'

Aquathermie als duurzame warmtebron
Bij aquathermie onttrekken we de warmte uit het gezuiverde afvalwater door middel van een warmtewisselaar aangesloten op een warmtepomp. Hiermee is het mogelijk om de gewonnen warmte (het thermisch vermogen) verder op te warmen naar een temperatuur van 75 graden. Een deel hiervan wordt opgeslagen in een warmtebuffer als reserve, een andere deel wordt ingezet voor het verwarmen van het warmtenet. Het koude water uit het net warmt zich op stroomt op hoge temperatuur weer het warmtenet in. Daar zorgt het bij aangesloten woningen voor een comfortabele warmte en de beschikbaarheid van warm water in huis. Het (gezuiverde) afvalwater vormt zo een duurzame warmtebron voor woningen.

Bekijk hier de animatie over hoe aquathermie werkt: