Storing rioolgemaal Maasland verholpen

26 juli 2021

Het rioolgemaal Maasland in de gemeente Midden-Delfland viel eerder vandaag uit als gevolg van een stroomstoring. Onze monteurs hebben de storing inmiddels verholpen en het gemaal werkt weer.

Rioolgemaal Maasland pompt het afvalwater van de bedrijven en huishoudens uit Maasland en omgeving naar AWZI De Groote Lucht waar wij het schoonmaken. De storing had als gevolg dat er tijdelijk geen afvoer van rioolwater mogelijk was. Vanwege de vele regen konden wij het rioolwater niet tijdelijk opslaan en is in Maasland afvalwater vermengd met regenwater in het oppervlaktewater gekomen via overstorten. Deze zijn er om te voorkomen dat bij dit soort storingen het afvalwater overlast veroorzaakt op straat of in huizen.

Wij hebben de waterkwaliteit nabij de overstorten gecontroleerd en verwachten geen problemen. Er kan nog wel sprake zijn van geuroverlast. Wij houden een vinger aan de pols.

Rioolgemaal binnen
Foto binnenkant rioolgemaal ter illustratie