Slimme waterberging vangt regenwater op in nieuwbouwwijk Tuindershof

1 juli 2021

Voor de nieuwe woonwijk Tuindershof in Pijnacker-Nootdorp hebben we samen met de gemeente een toekomstgericht slim systeem bedacht voor het water in de wijk: een waterberging die bij hevige regen extra water kan opvangen en droogte beter kan bestrijden door regenwater vast te houden.

Met dit slimme systeem kunnen we straks wateroverlast zo veel mogelijk voorkomen. Dit is steeds belangrijker, omdat het klimaat verandert. Hevige regenbuien, zoals die van vorige week, laten zien dat de omgeving mee moet groeien met de steeds groter wordende weersextremen om overlast te voorkomen. Samen met gemeente Pijnacker-Nootdorp zoeken we daarom naar manieren om de leefomgeving groen en watervriendelijk in te richten en regenwater langer vast te houden.

Slimme waterberging

Tijdens het ontwerpen van de nieuwe waterstructuur in Tuindershof, ontstond ruimte om de waterplas van de wijk te laten meegroeien met de weersomstandigheden. Een deel van de Meander, de kronkelende waterpartij dwars door de wijk, geeft de mogelijkheid om te variëren met waterpeilen en kan zo extra water opslaan bij piekbuien, als een soort badkuip. Door een slim systeem van afsluitingen en hoge oevers kan de berging ruim 1.000 m3 meer regenwater opslaan dan normaal het geval zou zijn. Het water stijgt bij een hevige regenbui alleen in de Meander zonder dat het ergens tot overlast leidt.

Samen sturen en evalueren

Het project maakt onderdeel uit van de water- en klimaatambities in het programma Water en Klimaat dat we samen met de gemeente hebben opgesteld. Voor dit project hebben we een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin we in een proefperiode samen evalueren op welke manier de berging het beste kan worden gebruikt bij het voorkomen van wateroverlast en droogte in de wijk. De berging treedt volgend jaar in werking zodra eerste fase van de wijk gereed is. De planning daarvoor ligt nu op halverwege 2022. De totale wijk van ongeveer 640 woningen zal begin 2024 klaar zijn.