Delfland treedt op bij lekkage van gewasbeschermingsmiddel in sloot

12 juli 2021

Tijdens een standaard controle van de waterkwaliteit is een overschrijding van de norm van een gewasbeschermingsmiddel aangetroffen in een sloot in de Zuidpolder van Delfgauw in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Door een scheur in de afvoerleiding kwam het middel onbedoeld in de sloot terecht. De lekkage is verholpen.

Dankzij de nauwe samenwerking tussen het Hoogheemraadschap van Delfland, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en glastuinbouwbedrijven in deze polder kon de oorzaak worden opgespoord.

Onbedoelde lozing

De stof die eind vorige maand werd aangetroffen in het oppervlaktewater is imidacloprid van het merk Admire. Dit gewasbeschermingsmiddel wordt ingezet bij de bestrijding van luis en witte vlieg in het gewas. Deze stof is zeer schadelijk voor het milieu en mag alleen onder strikte voorwaarden nog gebruikt worden in de glastuinbouw. Daarom nam Delfland direct contact op met de NVWA, die toeziet op het gebruik en toepassen van gewasbeschermingsmiddel. Op basis van bedrijfsbezoeken en monsteropname werd de bron snel gevonden. De betreffende ondernemer had alle certificaten om het gewasbeschermingsmiddel in de kas te mogen gebruiken. Er bleek een niet waarneembare scheur in de afvoerleiding te zitten waardoor het middel onbedoeld in de sloot terecht kwam.
Door dergelijke lekkages sterven vooral kleine waterorganismen waardoor het ecosysteem en de voedselketen in het water uit balans raken. In april van dit jaar werd in de waterkwaliteitsrapportage over 2020 geconcludeerd dat de verbetering van de waterkwaliteit in de regio stagneert. Aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in het water is hiervan de voornaamste oorzaak.

Handhavend optreden

Het verbeteren van de waterkwaliteit en voorkomen van lozingen en lekkages staat bij het Hoogheemraadschap van Delfland en de ondernemersorganisatie Glastuinbouw Nederland hoog op de agenda. Delfland is dan ook erg scherp op lozingen en lekkages, zo ook bij dit incident. Omdat de ondernemer in dit geval geen onzorgvuldig handelen te verwijten valt, is er geen proces-verbaal opgemaakt. Wel wordt de ondernemer een zogenoemde last onder dwangsom opgelegd als preventieve maatregel om herhaling te voorkomen. Bij een toekomstige lozing of lekkage volgt dan direct een boete.

“Dit incident in de Zuidpolder draagt niet bij aan de realisatie van schoon, gezond en levend water,” zegt hoogheemraad Marcel Belt. “Wij zijn bezig om nieuwe plannen zoals betere opsporingstechnieken en risico gestuurd handhaven te ontwikkelen om emissies naar het water te voorkomen en daar waar nodig in te grijpen. En wij doen nogmaals een oproep aan de glastuinbouwbranche om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen”