Uitkomst winteronderzoek voor kadeverbetering Hazepad

29 januari 2021

De kade langs het Hazepad in Pijnacker-Nootdorp is niet meer stabiel en wordt verstevigd. Het fietspad is plaatselijk verzakt en wordt opgeknapt. Delfland, Staatsbosbeheer en de gemeente trekken hierbij samen op. De uitvoering liep vertraging op door de aanwezigheid van vleermuizen in het gebied. De start van de kadeverbetering hoeft niet te wachten totdat het vleermuisonderzoek is afgerond en staat gepland voor februari/maart.

Winteronderzoek moest uitwijzen of bepaalde bomen uitgesloten konden worden voor het vleermuisonderzoek. Nu is gebleken dat twaalf populieren niet geschikt zijn voor vleermuizen of andere beschermde soorten. Deze bomen kunnen niet blijven staan op de plek waar we de kade gaan verbeteren en ophogen. We halen deze bomen weg, zodat we kunnen starten met de kadeverbetering. Nadat de kadeverbetering helemaal klaar is, plaatsen we nieuwe bomen in de nabije omgeving terug.

Planning

Het verwijderen van de bomen staat gepland voor begin februari en duurt vijf dagen De werkzaamheden aan de kade staan gepland voor februari/maart. Tijdens deze werkzaamheden nemen we maatregelen om de blijvende bomen te beschermen. Meer informatie over de kadeverbetering van het Hazepad vindt u hier: hazepad


Hazepad