Oplossing voor kadewand langs de Gaag in Schipluiden is bekend

26 januari 2021

De kades in het centrum van Schipluiden voldoen niet meer aan de veiligheidsnormen voor stabiliteit. Daarom werken het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Midden-Delfland aan het verbeteren van de kades. Vanwege obstakels in de bodem zijn de werkzaamheden eerder stilgelegd. Verschillende oplossingen en alternatieven zijn onderzocht. De beste locatie voor het plaatsen van de damwand is op de plek van de oude kadewand. Met een aangepaste manier van werken is dat mogelijk.

Bij het zoeken naar de juiste oplossing heeft het effect op de omgeving zwaar meegeteld. Andere mogelijkheden zoals de damwanden meer in het water of meer richting de huizen plaatsen, zijn mede daarom afgevallen. Door de constructie wat aan te passen blijkt de positie van de oude kering toch het meest geschikt. De aannemer probeert zoveel mogelijk puin vooraf weg te halen. Vervolgens boort hij een gat in de grond waardoor we resten van hout die er nog kunnen zitten wegdrukken. Steen of beton in de bodem kunnen ze verkruimelen. Daarna wordt de damwand volgens het oorspronkelijke plan de grond ingedrukt.

Snel werk hervatten

De gekozen oplossing en werkmethode wordt nu verder uitgewerkt. We willen het werk zo snel mogelijk hervatten. Zodra de planning bekend is, berichten we u hierover. Wanneer we weer verder gaan, maken we eerst de kant van de Dorpsstraat af tussen de Paardenbrug en de Hofbrug. Als we een duidelijk beeld hebben van hoe de nieuwe aanpak werkt, gaan we ook werken aan de Vlaardingsekade. De aanvraag van de vergunning voor het stuk kade aan de Dorpsstraat bij de kerk is opgeschort totdat de ervaringen met de aangepaste werkwijze bekend zijn.

Risico’s en zorgen

Delfland kent de zorgen van de bewoners naast de vaart en neemt deze zeer serieus. Daarom nemen we ook tijd om de gekozen oplossing goed uit te werken. Hierbij zijn trillingen, de grondwaterstand en de kans op schade aan de woningen zeer belangrijke aandachtspunten. Ook het nieuwe vaarseizoen biedt een uitdaging voor de planning van het project. Met de klankbordgroep die betrokken is bij dit project overleggen we regelmatig. Via de projectpagina kadeverbetering schipluiden blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.


Kade centrum Schipluiden