Breuk in persleiding bij gemaal Voorhof Delft

20 januari 2021

De persleiding van poldergemaal Voorhof in Delft Zuid is kapot. Mogelijk is deze door werkzaamheden aan het spoor bij station Delft Zuid beschadigd. De leiding zorgt voor het afvoeren van water van gemaal Voorhof naar de Schie. Het gemaal is uitgezet.

Update donderdag 4 februari

De breuk in de peiling naar het gemaal is hersteld. Het gemaal kan het overtollige regenwater uit de polder weer via de reguliere leiding afvoeren naar de Schie. De noodpompen zijn verwijderd. De buis over de Schieweg, die tijdelijk zorgde voor de afvoer van het water, wordt aankomende week ook verwijderd.

Update donderdag 21 januari

Er zijn 3 noodpompen geplaatst om het overtollige regenwater uit de Lage Abtswoutschepolder te pompen naar de Schie. Deze pompen nemen tijdelijk de functie van het gemaal over.

De noodpompen staan op twee locaties: bij de Buitenwatersloot en bij de Schieweg in Delft. 
Vanuit een poldersloot brengen we het water op beide locaties over de weg naar de Schie. Bij de Schieweg kunnen we 40 kuub water per minuut wegpompen via een dikke buis die in de vorm van een soort brug over de weg gaat zodat het verkeer geen hinder ondervindt. (Foto 1)

Leiding over de Schieweg
De slang van de noodpomp bij de Buitenwatersloot ligt op de weg en kan 20 kuub water per minuut wegpompen. (Foto 2)

Noodpomp bij de Buitenwatersloot


Gedurende het herstel van de persleiding op het bouwterrein bij station Delft Zuid, blijven de noodpompen staan. Op deze manier voorkomen we wateroverlast in de wijken rond het station op het moment dat het gaat regenen.

------

Woensdag 20 januari

Onze collega's zijn samen met de aannemer bezig om de breuk te lokaliseren en de persleiding weer zo snel mogelijk te herstellen. Ook plaatsen we noodpompen om regenwater af te kunnen voeren naar de Schie.

Gemaal Voorhof is één van de bijna 200 poldergemalen in ons gebied. Bij veel regen voeren we het teveel aan water af, en bij droogte zorgen we ervoor dat er juist water wordt ingelaten. Zo zorgen onze gemalen voor het juiste waterpeil in de sloot.


Breuk in persleiding