Kadeverbetering Schipluiden gaat van start zodra dooi intreedt

10 februari 2021

De geplande herstart van de kadeverbetering in het centrum van Schipluiden laat even op zich wachten. Na de ijspret heft het Hoogheemraadschap van Delfland het vaarverbod op en kan de aannemer de werkzaamheden weer hervatten. Delfland werkt samen met de gemeente Midden-Delfland aan het vervangen van kades zodat mensen er ook in de toekomst veilig kunnen wonen en werken.

Planning

Delfland pakt de kade in delen aan. We beginnen bij de kade langs de Dorpsstraat tussen de Paardenburg en de Hofbrug. Hier maakt de aannemer de stalen damwand verder af. Waar nodig worden de eerdere bij proef geplaatste delen verwijderd en opnieuw ingedrukt voor een net en strak resultaat. De kade langs de Vlaardingskade tussen de Kerkstraat en de Zouteveensebrug staat dichter op de woningen. Op basis van de ervaring van de werkwijze langs de Dorpstraat bekijkt Delfland medio maart welke manier het meest geschikt is voor dit deel van de kade. Dit geldt ook voor de Dorpstraat ten noorden van de Hofbrug. De uitvoering van deze twee kadedelen start niet eerder dan in het najaar van 2021.

Trapje en wasstoepen

Vroeger zaten er verlaagde delen in de kademuur waar men de was deed en water uit de Gaag pakte. Op verzoek van de historische vereniging en bewoners brengt Delfland drie van deze wasstoepen terug in de kade aan de Dorpsstraat. Dit voorjaar rondt Delfland de kade langs de Vlaardingsekade tussen de Kerkstraat en Korpershoek af. Hier is een kunststof damwand geplaatst. Het muurtje aan de straatkant wordt opgehoogd om daarna het schelpenpad weer terug te plaatsen. Het voorstel is om in het hoge muurtje tegenover de speeltuin een trapje vanaf het water naar de straat aan te brengen.

Varen

Vanwege de veiligheid is het niet toegestaan om tijdens de werkzaamheden te varen op de Gaag. Er geldt tijdens de werkzaamheden een volledige stremming. In juli en augustus wordt het werk tijdelijk stilgelegd zodat het in de zomermaanden toch mogelijk is om te varen op de Gaag.

Bomen terug op de kade

Zoals beloofd komen er bomen terug op de kade. De constructie met de stalen damwand is stevig genoeg om weer bomen in de kade terug te planten. De gemeente maakt een plan voor herplanting op de kade bij de Dorpsstraat. Voor de Vlaardingsekade is dit plan al gemaakt in overleg met de bewoners. Er is rekening gehouden met biodiversiteit, een mooie bloei en aantrekkingskracht voor vogels en insecten. Er is gekozen voor een mix van vier soorten kleinere bomen die goed groeien in de smalle ruimte en de vochtige bodem.


Kade Schipluiden