Delfland haalt bomen weg voor kadeverbetering Hazepad

26 februari 2021

We zijn gestart met de voorbereidingen voor de kadeverbetering langs het Hazepad in Pijnacker-Nootdorp. Vanaf 15 februari halen we 12 bomen uit de waterkering weg. Dit is nodig om de kade te verstevigen. De kade is sinds de droogte van 2019 niet meer stabiel. Het fietspad op de kade is plaatselijk verzakt en afgesloten voor fietsers. De gemeente maakt in overleg met Delfland en Staatsbosbeheer een ontwerp voor een nieuw fietspad.

Bomen en vleesmuisonderzoek

Na een laatste ecologische toets is deze week begonnen met het weghalen van twaalf populieren die uitgesloten zijn van het vleermuisonderzoek. Dit zijn bomen die niet aantrekkelijk zijn voor vleermuizen of andere beschermde soorten. De werkzaamheden duren vijf dagen. Zodra het vleermuisonderzoek later dit jaar is afgerond en de eventueel ontheffingsprocedure verlopen, verwijderen we de overige bomen op de kade. Als alle werkzaamheden aan de kade zijn afgerond, plaatsen we in overleg met Staatsbosbeheer nieuwe bomen buiten de waterkering terug.

Planning

De start van de kadeverbetering is losgekoppeld van het fietspad. De twaalf populieren worden deze week weggehaald, zodat we kunnen toewerken naar de start van de kadeverbetering in maart.

Fietspad

Voor het fietspad geldt dat de gemeente momenteel keuzes maakt voor het ontwerp. Voor het realiseren van een nieuw fietspad moet de gemeente het vleermuisonderzoek afwachten vanwege de bomenrij die hiervoor gekapt moet worden. Dit onderzoek loopt zeker tot september. De omleiding voor het fietsverkeer blijft dus van kracht.

Voor meer informatie: hazepad


Hazepad