Uitvoering werkzaamheden Brielse Meer van start

3 december 2021

In tijden van droogte, kan Delfland zoet water het gebied in laten stromen vanuit het Brielse Meer. Volgende week start waterschap Hollandse Delta de werkzaamheden voor het project ‘Optimalisatie Brielse Meer’. Een aantal installaties worden geautomatiseerd om het water efficient en op afstand te sturen. Zo kan er gezorgd worden, nu en in de toekomst, voor voldoende zoet water in de hele regio.

Belang

Wanneer het droog is, wordt het waterpeil in het gebied van Delfland aangevuld met water uit het Brielse Meer. Via een 4,2 kilometer lange leiding wordt zoet water van goede kwaliteit het beheergebied binnen gepompt. Daarvandaan stroomt het water naar de kanalen en sloten van Delfland. De beschikbaarheid van (zoet) water is belangrijk om de waterpeilen te kunnen behouden en voor functies zoals natuur en landbouw.

Hoogheemraad Marcel Belt: “De samenwerking aan de optimalisatie van het Brielse Meer met waterschap Hollandse Delta en het Havenbedrijf Rotterdam is heel belangrijk voor het behouden en versterken van deze belangrijke zoet waterbron. Zeker gezien de gevolgen van klimaatverandering waarin we steeds vaker te maken krijgen met droogte en verzilting.”

Aanpassingen

Door de klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hoosbuien, droogte en verzilting. Het is belangrijk om daar tijdig op in te spelen en het watersysteem toekomstbestendig in te richten. Dat is het doel van het project ‘Optimalisatie Brielse Meer’ dat wordt uitgevoerd door het waterschap Hollandse Delta. Na deze werkzaamheden kan precies op het juiste moment tussen eb en vloed zoet water ingelaten worden.

Samenwerking

Het waterschap Hollandse Delta, het Hoogheemraadschap van Delfland, het Havenbedrijf Rotterdam en Evides maken dankbaar gebruik van het zoet water uit het Brielse Meer. Daarom is een gezamenlijk subsidie verkregen bij het Deltafonds Zoetwater van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Meer informatie

Op de site van waterschap Hollandse Delta staat meer informatie over het project ‘Optimalisatie Brielse Meer’.