Scopewijziging waterbergingen in Westland

17 december 2021

Gemeente Westland en Delfland hebben eind 2018 besloten twee waterbergingen te ontwikkelen als extra buffer om regenwater op te vangen en zo de kans op wateroverlast te verminderen.

Bij de verkenning van de locaties in 2020 bleek ze niet zonder meer geschikt zijn. Een zoute kwel in de ondergrond en het ontbreken van een ondoorlatende laag maakt het graven van diepe berging lastig.

Op deze locaties zou het zoute water door de zandige bodem heendringen en mengen met zoete oppervlakte water. Een diepe berging levert weliswaar meer inhoud, maar verzilting van ons oppervlakte water is niet gewenst.

De twee locaties, Van Elswijkbaan in Poeldijk en Galgeweg in Naaldwijk, zijn nader onderzocht om na te gaan hoe erg deze zoute kwel is en welke mogelijkheden er zijn toch een waterberging aan te leggen. Alternatieven zijn er wel, maar die zijn niet duurzaam, risicovol en nogal kostbaar.

De verenigde vergadering en de gemeenteraad buigen zich over de resultaten, mogelijke alternatieven en besluiten in maart 2022 hoe verder te gaan met de voorgenomen plannen.


Bekijk de resultaten van het onderzoek in deze presentatie (pdf, 795 kB).