Strijp en Reijnerwatering tussen Den Haag en Westland na 15 juni weer open

9 april 2021

De Strijp en Reijnerwatering tussen Den Haag en het Westland gaan ook dit seizoen open voor alle vaarverkeer. Om de natuur in en om deze watergangen te beschermen, gebeurt dat na 15 juni. Om te voorkomen dat er voor die tijd gemotoriseerd wordt gevaren, leggen wij op 15 april een balk in het water.

De Strijp en Reijnerwatering vormen een aantrekkelijke vaarverbinding tussen Den Haag en het Westland/Midden Delfland. Zij zijn ook belangrijk voor het netwerk van waternatuur dat wij aanleggen om de waterkwaliteit te verbeteren. Om de oevers en natuur in en om het water te beschermen, worden deze wateren beperkt opengesteld voor vaarrecreatie:

  • Strijp en Reijnerwatering gaan pas op 15 juni open voor alle vaarverkeer, zodat water- en oeverplanten tijd hebben om zich te ontwikkelen;
  • De maximumsnelheid is 4 km/u in plaats van de gebruikelijke 6 km/u.
  • Na 15 juni is de watergang alleen open voor eenrichtingsverkeer, zodat boten in het midden van de watergang kunnen blijven. Zo is de invloed op de vegetatie aan de zijkanten beperkt. Boten kunnen dus van Den Haag richting Midden-Delfland/Westland varen. Terug kunnen ze via Delft en de Vliet. Omwonenden en ondernemers met een ontheffing mogen wel twee kanten op varen.

Niet varen, wel maaien?

Vorig jaar kregen wij vragen van vaarrecreanten over onze maaiwerkzaamheden in deze watergangen. Omdat de Strijp en Reijnerwatering ook belangrijk zijn bij het tijdig afvoeren van regenwater, zorgen wij ervoor dat ze niet té vol komen te staan met planten. Wij maaien daarom wanneer dat nodig is. Hoe later wij dat doen des te langer de dieren in en om het water kunnen profiteren van de begroeiing. De omstandigheden bepalen wanneer wij maaien: dat is maatwerk.

Wij hebben voor het maaien strikte ecologische protocollen om het leven in en om het water zo goed mogelijk te beschermen gedurende de werkzaamheden.


Strijp en Reijnerwatering