Geen regenwater van Leehove meer naar AWZI De Groote Lucht

14 april 2021

Op bedrijventerrein Leehove ten zuidwesten van De Lier loopt het regenwater in het vervolg in de sloot in plaats van in het riool. Dat is veel duurzamer en goed voor de waterkwaliteit. Op 14 april zetten wethouder Leen Snijders van de gemeente Westland en hoogheemraad Ruud Egas van Delfland de knop om.

Bedrijventerrein Leehove heeft een oppervlakte van 17 hectare waarvan een groot deel verhard is. Regenwater kan er dus nauwelijks rustig in de bodem zakken. Het grootste deel stroomde voorheen zo van de daken en bestrating het riool in. In 2019 werd hier op deze manier bijna 115.000 kubieke meter hemelwater afgevoerd naar AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen. Dat is zonde, want hemelwater hoeft niet te worden gezuiverd. Het opvangen, verpompen, zuiveren en weer afvoeren kostte onnodig energie, geld en ruimte in het stelsel.

Daarom hebben gemeente en waterschap het rioolstelsel aangepast naar een volledig gescheiden stelsel: alleen afvalwater gaat nog naar AWZI De Groote Lucht en het regenwater wordt vanaf nu afgevoerd naar de sloten rondom het terrein.
Daar zorgt het voor een betere waterkwaliteit, meer doorstroming in de sloot en minder overstorten bij hevige regenval. Westland en Delfland zijn trots op de stappen die wij hier hebben gezet. Het project is gefinancierd vanuit OAS De Groote Lucht: een samenwerking van de gemeenten Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Westland en Delfland.


image_contentLead (6)

Wethouder Leen Snijders (links) en hoogheemraad Ruud Egas op bedrijventerrein Leehove (foto: Thierry Schut)