De grutto’s kwetteren in Noord-Kethel

26 april 2021

Het is een drukte van jewelste in Polder Noord-Kethel, tussen Schiedam en Delft. Zeldzame weidevogels als de tureluur, kievit en grutto weten hun weg weer te vinden naar de polder. In 2018 hebben het Hoogheemraadschap van Delfland en Natuurmonumenten deze samen heringericht om de omstandigheden optimaal te maken voor de weidevogels. Boswachter Juriaan van Leeuwen van Natuurmonumenten is blij het geluid van de grutto weer te horen in de polder. “Geschikte plekken waar weidevogels hun jongen groot kunnen brengen zijn schaars. Het is fantastisch dat dit hier zo goed gaat”.

Broedpeil

Om te zorgen dat weidevogels zich weer thuis voelen in Polder Noord-Kethel, is het sinds dit jaar mogelijk om het waterpeil in het broedseizoen omhoog te zetten. Dat betekent dat 1 maart het water in een deel van de polder hoger wordt gezet. Het bodemleven kruipt omhoog, wat zorgt dat het beschikbaar komt als voedsel voor de volwassen vogels.

Door het vocht in de bodem is deze kouder, groeit het gras minder snel en krijgen kruiden en bloemen de kans om zich te vestigen. Meer bloemen trekken meer insecten aan, die dan weer voedsel zijn voor de kuikens die geboren worden.

Boswachter Juriaan: ”En dat is het doel, om te zorgen dat er meer weidevogelskuikens groot worden. We beheren, samen met de boeren, het gebied ten bate van de weidevogels. We maaien hier niet vóór 15 juni, zodat de kuikens tijd krijgen om veilig op te groeien. Na het broedseizoen gaat het waterpeil weer omlaag, zodat de boer weer met zijn machines het land op kan.’’

Waterpeil

Om het hogere waterpeil voor de weidevogels mogelijk te maken, heeft het Hoogheemraadschap van Delfland de waterhuishouding aangepast. Hoogheemraad Marcel Belt: ‘’De grutto is één van de small five van Delfland: de icoonsoorten waarop wij ons richten bij onze inspanningen voor het biodiversiteitsherstel. Dat zijn de grutto, de rugstreeppad, de bittervoorn, de glassnijder en de weidehommel. Als het goed gaat met de small five, gaat het goed met de biodiversiteit in ons gebied.

Het aantal grutto-broedparen in ons land is in de afgelopen eeuw flink afgenomen. Daarom vinden we het belangrijk om een goede leefomgeving te creëren voor onze nationale vogel de grutto en andere weidevogels. Onder andere door het waterpeil in het voorjaar te verhogen. Het bevorderen van het biodiversiteitsherstel is een investering in de kwaliteit van ons gebied. Voor de huidige en toekomstige generaties die er wonen, werken en recreëren.’’

Spotten

Boswachter Juriaan heeft nog een goede tip voor iedereen die de weidevogels wil spotten. “Spring op de fiets en bezoek de polder. In de app Natuurroutes staan meerdere wandel- en fietstochten door de omgeving. Op de Harreweg is het mooiste bankje van de omgeving, de Overtoom. Vaak zit ik hier even en zie ik de grutto’s naar voedsel speuren in de slootkanten, fantastisch!” Natuurmonumenten verzorgt ook een online weidevogelexcursie, waarna je zelf naar buiten kunt om de vogels te spotten. Deze is op 29 april. Aanmelden kan via www.natuurmonumenten.nl/agenda.

Bekijk het filmpje.


image_contentLead (3)

Grutto