Gemaal Bergboezem Berkel is hersteld

24 mei 2021

Het gemaal Bergboezem Berkel aan de Molenweg in Berkel en Rodenrijs is gerepareerd. Een gedeelte van de leiding lekte, dit deel is vervangen. Ook is de visleiding hersteld en kunnen vissen veilig van en naar de bergboezem zwemmen.

De reparatie heeft ongeveer een jaar geduurd en had een hoop uitdagingen. De leiding ligt erg diep. Er moest een bouwkuip gegraven worden van 8 meter diep om bij de leiding te kunnen. Tegelijkertijd bleef het gemaal aan het werk om de bergboezem op peil te houden. Met een grote tijdelijke leiding over de Molenweg bleef de waterafvoer in stand.

Naast de technische uitdagingen lag er ook een uitdaging om de weidevogels tijdens de uitvoering niet te verstoren. De Bergboezem is een veilige haven voor weidevogels zoals de kieviet en grutto. Deze beschermde soorten mogen niet worden verstoord. Tijdens de uitvoering in het broedseizoen zijn regelmatig vogelinspecties uitgevoerd door ecologische experts om te zien of de weidevogels last hadden van de werkzaamheden. Gelukkig leken de weidevogels zich weinig aan te trekken van het werk aan het gemaal.


Gemaal Bergboezem