Buitenzwemseizoen van start op 1 mei: samen zorgen voor veilig zwemmen

29 april 2021

Het buitenzwemseizoen gaat aankomend weekend van start. Wij zijn in april begonnen met het bemonsteren en onderzoeken van het water op de officiële zwemlocaties in ons gebied. De actuele resultaten van de waterkwaliteitsonderzoeken vind je vanaf 1 mei weer op www.zwemwater.nl.

In ons gebied staan dit jaar 13 locaties op de Europese lijst van officiële zwemlocaties. Dat wil zeggen dat de veiligheid, hygiëne en de waterkwaliteit er worden gecontroleerd door de overheid. Zo weet je waar je veilig kunt genieten van zwemmen in natuurwater.

Het controleren van de waterkwaliteit is een taak van Delfland. Wij bemonsteren en onderzoeken het water en geven onze bevindingen met een advies door aan de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH). Die bepaalt of er eventueel een waarschuwing moet komen of een negatief zwemadvies.
In de meeste zwemplassen in ons gebied is de zwemwaterkwaliteit een groot deel van het seizoen goed. Daarvoor hebben wij de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen, onder meer in de grote plas in Delftse Hout en de Wilhelminaplas in Rijswijk. Waar je binnen Delfland kunt zwemmen en wat de actuele zwemwaterkwaliteit is, kun je vanaf 1 mei zien op www.zwemwater.nl en op de zwemwater-app. Het staat ook aangegeven op de borden op de zwemwaterplekken.

Stand van zaken waterspeeltuinen Delft en Wollebrand

De waterspeeltuinen in Delft tobben al een aantal jaar met de waterkwaliteit. Fecale bacteriën leiden gedurende het zwemseizoen op sommige momenten tot een negatief zwemadvies. Als dat vier jaar achter elkaar voorkomt, dan krijgt een zwemlocatie het jaar erop een ‘permanent negatief zwemadvies’. Als een locatie vijf jaar op rij zo’n permanent negatief zwemadvies heeft gekregen, wordt deze door de provincie geschrapt van de lijst van officiële zwemwateren.

De beheerders van de waterspeeltuinen, de gemeente Delft en Delfland hebben de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om de bronnen van bacteriën op te sporen en de waterkwaliteit te bevorderen. Het is niet gelukt om het water in de waterspeeltuin aan de Korftlaan gedurende het hele seizoen te laten voldoen aan de eisen zoals die worden gesteld door Europa. Dat betekent dat deze zwemlocatie wordt geschrapt van de Europese lijst van zwemwateren en wij de waterkwaliteit in de speeltuin niet meer monitoren.

In waterspeeltuin Tanthof hebben wij recent aanpassingen gedaan die ervoor zorgen dat er vers water door de speeltuin wordt geleid en het ‘gebruikte’ water wordt afgevoerd. Voor deze locatie geldt op basis van de afgelopen jaren een ‘permanent negatief zwemadvies’. Wij hopen dat dit advies door de nu genomen maatregelen na dit zwemseizoen wordt ingetrokken. De Wollebrand in Westland krijgt dit jaar een permanent negatief zwemadvies op basis van de bevindingen van de afgelopen vier jaar.

Wat doet Delfland voor goed zwemwater?

Hoogheemraad Marcel Belt: “Delfland vindt goede natuurwater-zwemlocaties in het gebied ontzettend belangrijk. Doordat hier steeds meer mensen wonen en de zomers warmer worden, worden ze ook steeds belangrijker. Tegelijkertijd zorgen de langere droge warme periodes er ook voor dat het steeds meer inspanning kost om het water goed te krijgen en te houden. Wij willen ons daarvoor inspannen, samen met de gemeenten, de beheerders en provincie. Wij gaan daarom dit jaar in gesprek met alle partners om te komen tot een regionaal plan voor zwemwater in ons gebied. Wij vinden het ontzettend jammer dat de Waterspeeltuin aan de Korftlaan ondanks gezamenlijke inspanningen van de Europese lijst is geschrapt. Samen met de gemeente gaan wij het water rondom de waterspeeltuin dit seizoen verder onderzoeken op externe bronnen van bacteriën.”

Wat kun jij doen voor goed zwemwater?

Als bezoeker van de zwemlocaties kun jij bijdragen aan een goede waterkwaliteit. Dat doe je door geen eten in het water te gooien, je afval in de vuilnisbakken te gooien en door gebruik te maken van de wc’s. Hondenbezitters kunnen helpen door de hond niet in de buurt van water te laten poepen en de poep op te ruimen: bij een regenbui spoelt de poep zo het water in. Poep van honden, mensen en watervogels is de oorzaak van de overschrijdingen op de normen voor bacteriën in het zwemwater en is mest voor blauwalg. Ook vissers hebben invloed op de kwaliteit van het zwemwater. Het gebruik van lokvoer draagt bij aan overvloedige groei van blauwalg.

Coronamaatregelen

De gemeenten en beheerders houden ook dit jaar toezicht op het naleven van de coronamaatregelen op de zwemwaterlocaties.


image_contentLead (1)