Unieke inspectie voor afvalwaterpersleiding Delfland

11 september 2020

Begin september hebben wij een robot op een schuimrubberen kogel door een 3,5 kilometer lange rioolpersleiding laten reizen. De robot levert ons allerlei data over de staat van de leiding.

Het zuiveren van afvalwater is een van onze belangrijkste taken. Met onze vier afvalwaterzuiveringen maken wij het rioolwater schoon van 1,2 miljoen inwoners en alle bedrijven en instellingen in ons gebied. Ook hebben wij 80 km aan rioolleidingen in eigen beheer en onderhoud. De meeste van deze leidingen zijn in de jaren 60 tot 80 van de vorige eeuw aangelegd.

Het is belangrijk om een goed beeld te hebben van de staat van die leidingen. Hoe ligt de leiding erbij, wat is de staat van het materiaal, de mate van slijtage en de huidige wanddikte. Aan de hand hiervan kunnen wij berekenen wat de verwachte resterende levensduur van de leiding is en wanneer wij moeten denken aan vervanging en/of onderhoud.

Om de leidingen controleren kunnen wij niet over 80 km de straat openmaken. De inspecties worden daarom meestal gedaan met proefboringen. Nadeel daarvan is dat door het boren de leiding op die punten kan verzwakken.

Daarom hebben wij onlangs in ’s Gravenzande (gemeente Westland) de inspectie op een nieuwe manier uitgevoerd. Vanaf het rioolgemaal ’s Gravenzande is een 3,5 km lange persleiding naar afvalwaterzuivering Nieuwe-Waterweg in Hoek van Holland gecontroleerd met een intelligente leidinginspectie-robot.

Deze haalde de gewenste data-informatie op terwijl hij door de persleiding heen werd gestuwd. De robot moest worden vastgemaakt aan een foam pig: een grote kogelvormige schuimprop. Om te voorkomen dat deze ergens vast kwam te zitten hebben onze mensen tijdelijk een stukje extra pijp aangelegd bij het rioolgemaal en is bij de afwaterzuivering een kleine omleiding voor het afvalwater aangelegd. Na een aantal testruns, waarbij alleen een foam pig door de leiding ging, met als doelen de pijp schoonmaken en de gewenste snelheid bepalen, maakte de robot een succesvolle reis door de leiding.

Alle data die hij onderweg heeft verzameld wordt de komende tijd verwerkt en geanalyseerd. Op basis daarvan volgt een conclusie en aanbevelingen voor het beheerplan voor de komende jaren.


Inspectierobot wordt leiding ingebracht bij rioolgemaal