Toename weersextremen vraagt om ambitieus waterschap

10 september 2020

Het ene na het andere record wordt verbroken. Volgens het KNMI beleefden we het droogste voorjaar ooit gemeten en zijn piekbuien van meer dan 25 mm per dag geen uitzondering meer. De Provincie Zuid-Holland geeft aan dat de woningnood hoog is. Voor 2030 moeten er 150.000 woningen uit de grond gestampt worden. Dat vraagt om aanpassingen in onze leefomgeving en de manier waarop wij omgaan met water. Het Hoogheemraadschap van Delfland kijkt vooruit. Ambitieus en realistisch bereiden we ons voor op de toekomst.

Er zijn veel verschillende ontwikkelingen waarmee je als waterschap rekening moet houden. Hoogheemraad Peter Ouwendijk legt uit: “Wij zetten ons er dagelijks voor in dat bewoners in ons gebied veilig en prettig kunnen wonen en werken, nu en in de toekomst. Klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling, verstedelijking, verzilting, aangescherpte milieunormen, meer aandacht voor biodiversiteit, de noodzaak van de energietransitie en het sluiten van (grondstoffen)kringlopen hebben daar invloed op. Allemaal uitdagingen die wij goed in beeld hebben. We weten wat er op ons afkomt en hebben daarop onze ambities voor de komende jaren afgestemd.”

Vasthouden en hergebruiken

Delfland houdt vast aan de ingezette lijn om van het zo snel mogelijk afvoeren van water te gaan naar hergebruik door het water boven of ondergronds op te slaan. Dit doen we duurzaam, circulair en met oog voor de natuur. Daarbij werken we intensief samen met de omgeving. Peter Ouwenwijk: “We proberen werk met werk te maken en zoeken ook naar kansen buiten ons watersysteem. Een goed voorbeeld van zo’n kans die wij zien is de Erasmusvaart die wat ons betreft straks het Westland en Den Haag verbindt, waardoor het watersysteem robuuster en toekomstbestendiger wordt. Werkzaamheden aan de wegen in de buurt bieden nu al kansen voor een betere doorstroming van het water, straks ook voor meer waternatuur en recreatiemogelijkheden.

Ook op het gebied van het schoonmaken van afvalwater speelt er van alles. Onze zuiveringen moeten uiteraard betrouwbaar en veilig blijven. Maar, naast de benodigde technische vervangingen, investeren we er ook in het opwekken van groen gas, het collectief zuiveren van afvalwater uit de glastuinbouw, verwijderen van medicijnresten en nog meer terugwinnen van grondstoffen. Ook het werken aan waterveiligheid is nooit klaar. Er komen nieuwe veiligheidsnormen aan voor onze duinen en dijken waarop we naadloos aansluiten. Zo groeien we mee met onze omgeving.”

Ambitieus maar realistisch

De ambitie is om het gebied samen met de omgeving klimaat- en waterbestendig te maken, zodat ook toekomstige generaties hier veilig kunnen wonen en werken. En dat tegen betaalbare kosten. De strategische investeringsagenda van Delfland waarin deze ambities tot 2050 zijn uitgezet, laat zien dat het past binnen de huidige koers van het bestuur van Delfland: ‘Iedereen aan de slag met water’. “Ja, we staan voor grote uitdagingen en ja wij staan ook gesteld voor de toekomst. Zoals afgesproken brengen we de schulden omlaag en laten we de investeringen beheerst groeien. En dat tegen gelijkblijvende waterschapsbelasting tot 2024.”, zegt Peter Ouwendijk.


Foto: Janneke Holman