Rioolgemaal Berkel na storing weer in werking

11 september 2020

Vrijdagavond 11 september heeft er een storing plaatsgevonden in het rioolgemaal Berkel. Inmiddels is het gemaal wel weer in werking.

De storing heeft tot gevolg gehad dat er bij de Bastille in Berkel en Rodenrijs (gemeente Lansingerland) afvalwater in het oppervlaktewater terecht is gekomen. Hierdoor is er stankoverlast in de omgeving en mogelijk heeft het gevolgen voor het leven in het water. Een aannemer is daarom ter plaatse om het afvalwater naar het rioolgemaal terug te pompen en zo de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. Inmiddels is het rioolgemaal weer in werking waardoor in ieder geval niet nog meer vuil water in oppervlaktewater terecht komt.

Rioolgemalen in het gebied pompen vuil water vanuit huishoudens en bedrijven naar zuiveringsinstallaties, waar het afvalwater wordt gezuiverd.

Update zaterdagochtend 12 september

Het vuile water dat gisteren met de overstort in de vaart terecht is gekomen, heeft voor zover waarneembaar geen negatieve effecten gehad op het waterleven. De stank neemt ook af. Wel is het zuurstofgehalte in het water nog steeds laag. Met een pomp blijven we vuil water wegzuigen. Het fietspad bij het gemaal blijft door de werkzaamheden afgesloten. De storing is verholpen, het rioolgemaal werkt weer.

Update zondag 13 september

Het zuurstofgehalte in de vaart bij het rioolgemaal in Berkel en Rodenrijs is gestegen. Er zijn geen dode dieren aangetroffen. En in de omgeving is nauwelijks nog stank waarneembaar. We gaan de pompconstructie die het vuile water uit de vaart heeft weggezogen, vandaag afbreken. Het fietspad zal dan weer toegankelijk zijn.


Rioolgemaal Berkel