Effect corona ook zichtbaar bij Delfland

24 september 2020

Halverwege het jaar bekijkt het hoogheemraadschap altijd of de geplande activiteiten nog op koers liggen en of de inkomsten en uitgaven in lijn zijn met de begroting. De bestuursrapportage 2020 laat zien dat veel van de werkzaamheden van Delfland ondanks de coronamaatregelen gewoon doorgaan. Wel blijkt dat er een negatief financieel effect is door corona. Dit effect bedraagt € 4,4 miljoen. Maar wat betekent dit voor het werk van het waterschap? Hoogheemraad financiën, Peter Ouwendijk, licht dat graag toe.

Peter Ouwendijk: “Sinds het kabinet een intelligente lockdown afkondigde, zijn de werkomstandigheden voor Delfland ingrijpend gewijzigd. De meeste medewerkers gingen thuis werken en werk in de openbare ruimte kon alleen onder strikte voorwaarden plaatsvinden. Ook bijeenkomsten met groepen mensen konden niet meer doorgaan. Door de inzet en professionaliteit van de organisatie zorgen we ervoor dat, ondanks alles, het werk doorgaat. Vitale processen als veiligheid, voldoende en schoon water blijven gegarandeerd.”

Versnellen

De meeste geplande werkzaamheden konden gewoon doorgaan. Daar waar mogelijk heeft Delfland projecten versneld uitgevoerd, zoals het reinigen van een twee kilometer lange ondergrondse watergang in het Westland. Tijdens de lockdown hadden minder mensen last van dit soort werkzaamheden en Delfland kan hierdoor de economie juist nu stimuleren.

Veel mensen gebruikten het thuiszijn om hun tuin en huis onder handen te nemen. De groene en watervriendelijke maatregelen die mensen nemen juicht Delfland toe. Ze helpen mee de regio aan te passen aan het steeds extremer wordende weer. Het aantal aanvragen voor een bijdrage uit onze stimuleringsregeling klimaatadaptatie is dit jaar bijna tweemaal zo groot als vorig jaar. Als deze lijn doorzet, is het beschikbare bedrag van 500.000 euro uit deze pot sneller op dan verwacht.

Vertraging

Hoogheemraad Ouwendijk: “Op een aantal projecten lopen we wel vertraging op. Het gaat dan veelal om samenwerkingsprojecten en participatietrajecten. Voor een deel van de baggerwerkzaamheden zien we een risico dat er vertraging optreedt. Tijdens de lockdown konden we minder bedrijfsbezoeken en controles uitvoeren. Inmiddels zijn daar een goede werkinstructies voor en is dat weer hervat.”

Financiële consequenties

Door de coronacrisis hebben meer inwoners en bedrijven moeite met het betalen van hun belasting. Dit zorgt voor meer kwijtschelding en meer oninbaarheid, waardoor de belastingopbrengsten afnemen. Hoogheemraad Ouwendijk: “Om bedrijven te ontlasten in deze moeilijke periode is er een betalingsuitstelregeling ingezet. Deze liep oorspronkelijk tot 30 juni 2020 en is in aangepaste vorm doorgezet tot 1 september 2020. 1509 bedrijven hebben hiervan tot 1 juli 2020 gebruik gemaakt.”

Inspelen op ontwikkelingen

De effecten van corona voor de langere termijn zijn onzeker. Veel is afhankelijk van het verdere verloop van de coronaverspreiding, een vaccin, maar ook van de economische effecten bij bedrijven, particulieren en medeoverheden. Hoogheemraad Ouwendijk: “Eén ding kan ik wel met zekerheid zeggen: wij kijken vooruit en blijven ons onverminderd inzetten voor uw droge voeten en schoon water! Juist in deze tijd blijven wij investeren, om de economie te laten draaien en voorbereid te zijn op belangrijke zaken zoals klimaatverandering.”

Bekijk hier de Bestuursrapportage 2020. (pdf, 591 kB)