Werkzaamheden zuidplas Kraaiennest van start

5 oktober 2020

Het is een bijzonder gezicht: sinds dit weekend staat de zuidplas van het Kraaiennest, het recreatiegebied tussen Schipluiden en De Lier, droog. De plas is leeggevist en drooggepompt zodat de bodem vergraven kan worden. De plas wordt namelijk omgevormd tot een heuse vogelplas, waar grutto’s en andere weidevogels bij terugkeer uit Afrika veilig kunnen rusten en aansterken in voorbereiding op het broedseizoen.

Vogelplas

Naast een ondiep eiland in het midden van de plas voor de grutto’s wordt er ook een oeverzwaluwwand aan de westoever van de plas aangelegd. Deze wand imiteert een steile zandwand waarin deze zwaluwen nestgangen graven. ‘Zulke zandwanden worden steeds schaarser, maar oeverzwaluwen maken goed gebruik van deze kunstmatige wanden’ aldus John Kleijweg van de Vogelwerkgroep Midden-Delfland, bedenker van de vogelplas. In de plas komen ook een aantal drijvende eilandjes waarop visdiefjes kunnen broeden. Het Hoogheemraadschap van Delfland is eigenaar van de plas. Hoogheemraad Marcel Belt: “Weidevogels hebben het moeilijk. Dit bijzondere project draagt bij aan biodiversiteitsherstel en daarmee aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Ik ben ontzettend trots dat wij er met zoveel partijen in samenwerken. Een nieuwe parel in het bijzonder provinciaal Landschap Midden-Delfland. Ik kan niet wachten tot de eerste grutto’s hun weg naar de plas hebben gevonden.”

Werkterrein

Komende twee maanden wordt er gewerkt in de plas door lokale aannemer Verboon Maasland die de plas 30 jaar geleden aanlegde. De lege plas is daarbij verboden terrein. Daarom doen wij een dringende oproep aan hondenbezitters om de hond aangelijnd te houden zodat deze niet de lege plas in kan rennen en vast komt te zitten.

Nog meer vogels

Ook rondom de plas wordt komende winter meer habitat gecreëerd voor vogels. Op de plek waar de populierenrij stond worden fruitbomen aangeplant. In het voorjaar zal dat een mooie bloesemlaan opleveren en in het najaar dragen ze vruchten waar verschillende vogels van kunnen eten. Om gorzen en vinkachtigen in de winter aan voedsel te helpen wordt naast het standbeeld ‘de ijzeren man’ een wintervoedselakker aangelegd, een kleine graanakker waar deze vogels in de winter zaden kunnen eten.

Samenwerking

De aanpassingen in de zuidplas van het Kraaiennest worden mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3), de provincie Zuid-Holland en Delfland. Sportvisserijbelangen Delfland en Staasbosbeheer hebben een belangrijke bijdrage geleverd. Het plan is een initiatief van het Weidevogelpact Midden-Delfland, het samenwerkingsverband waarin Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, Natuurlijk Delfland (voorheen: KNNV afdeling Delfland), LTO Noord afdeling Delflands Groen, Natuurmonumenten en de Vogelwerkgroep Midden-Delfland samenwerken om de weidevogelpopulatie in Midden-Delfland in stand te houden.

-> In de media:

Bekijk op WOS.nl het nieuwsbericht en de video ‘Plassen in het Kraaiennest worden vogelparadijs’


Werkzaamheden zuidplas

Foto: John Kleijweg