Waterschappen gaan samen biodiversiteit versterken

9 oktober 2020

Op deze dag van de duurzaamheid heeft de Unie van Waterschappen in de ledenvergadering besloten dat alle waterschappen zich actief gaan inzetten om de biodiversiteit in Nederland te versterken. Op 13 november wordt het Deltaplan Biodiversiteitsherstel ondertekend om de gezamenlijke inzet te bekrachtigen.

Marcel Belt is hoogheemraad bij Delfland en bestuurslid van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel: “Ik ben heel blij dat deze stap wordt gezet. Als beheerders van de waterkwaliteit doen de waterschappen al heel veel voor de biodiversiteit, maar er kan meer en er is meer nodig. Want, de achteruitgang van de biodiversiteit gaat wereldwijd sneller dan ooit. Samen kunnen wij echt het verschil maken.

Delfland heeft er in 2019 voor gekozen om van biodiversiteit een speerpunt te maken en zich aangesloten bij het Deltaplan. Wij wegen bij al onze taken en werkzaamheden de kansen en bedreigingen voor de biodiversiteit mee. Denk bijvoorbeeld aan bloem- en kruidrijke dijken, een natuurlijker inrichting van de terreinen rondom onze gemalen en kantoren, inzet voor de weidevogels in ons gebied.

Het bevorderen van het biodiversiteitsherstel is een investering in de kwaliteit van onze leefomgeving. Voor de huidige en toekomstige generaties.”
Zie ook: de partnervlog van Delfland.

Meer weten over hoe waterschappen zich gaan inzetten om de biodiversiteit in Nederland te versterken? 
Bekijk het online magazine Biodiversiteit? #HoeDan.