Waterkwaliteit kleine wateren scoort onvoldoende in wateronderzoek door burgers

22 oktober 2020

Ruim 2600 mensen deden deze zomer mee aan het landelijke wateronderzoek ‘Vang de watermonsters’. Zij onderzochten de waterkwaliteit van kleine wateren: slootjes, vijvers, grachten en plassen. De resultaten laten zien dat slechts 1 op de 5 onderzochte wateren van voldoende kwaliteit is. Het onderzoek is een initiatief van Natuur & Milieu, de ASN Bank, de Unie van Waterschappen en zeven individuele waterschappen, waaronder Delfland.

gezond, schoon en levend water. Daar werken wij heel hard aan. Wij hebben echter zoveel sloten, vaarten, plassen en kanalen, wij kunnen onmogelijk overal zelf de waterkwaliteit meten.”

De kleine wateren zijn de haarvaten van ons watersysteem en hebben een belangrijke bijdrage op de totale waterkwaliteit. Deze wateren zijn ook vaak een kraamkamer voor dieren. Belt: “Het beeld dat naar voren komt uit dit project bevestigt dat wij met zijn allen nog voor een zeer grote opgave staan.  De kleine wateren zijn ook het leefgebied van vogels, insecten, vissen en planten. Vervuiling van het water brengt dus ook de biodiversiteit in gevaar.”

Vervuiling door bijvoorbeeld lozingen, bestrijdingsmiddelen, meststoffen, zwerfafval en riooloverstorten zijn slecht voor de waterkwaliteit. Wanneer er veel ongewenste stoffen in het water zitten kunnen veel planten en dieren die oorspronkelijk in en rond het water voorkomen niet goed gedijen. Planten als kroos en bacteriën als blauwalg gedijen er juist te goed en dat heeft een niet goed voor het waterleven. Water van goede kwaliteit is helder, fris en er leven veel verschillende soorten waterplanten en dieren in.

Resultaten wateronderzoek ‘Vang de watermonsters’

De burgeronderzoekers gingen deze zomer met een meetkit op pad om de waterkwaliteit van een watertje in de buurt te meten. De resultaten van dit wateronderzoek wijzen uit dat 57% van de onderzochte wateren in het land slecht scoort (troebel, kroos, algen), 23% matig (tekenen van vervuiling) en 20% van goede kwaliteit is (helder water, ondergedoken planten).


Marcel Belt: “De resultaten van dit wateronderzoek geven een duidelijk signaal af. We moeten nog flinke stappen zetten. Wij stellen daarom doelen op voor de waterkwaliteit in de kleinere lokale wateren. Overheden, het bedrijfsleven en ook burgers, iedereen kan zijn steentje bijdragen voor schoon, gezond en levend water!”

Meer informatie

Rapport waterkwaliteit 2020 (pdf, 8.7 MB)


Vang de watermonsters