Tijdelijke afsluitingen in vaarten getest

13 oktober 2020

Onze grotere kanalen en vaarten noemen we de boezem. Dit boezemstelsel is in ons gehele gebied met elkaar verbonden. Het waterpeil staat overal op gemiddeld 0,43 centimeter onder NAP. Als het hard regent loopt het waterpeil in het boezemstelsel daarom overal gelijk op.

Op sommige momenten is het wenselijk om deze grote vaarten en kanalen van elkaar te scheiden. Bijvoorbeeld als er ergens een verontreiniging is of bij een mogelijke dijkdoorbraak. Op verschillende plekken in de boezem hebben we daarom zogenaamde compartimenteringskeringen aangebracht. Dit zijn schotten die in het water kunnen worden aangebracht en zo een deel van de boezem afsluiten.

Deze tijdelijke keringen worden eens per jaar getest. Dat gebeurt dit jaar tussen 26 oktober en 7 november. De test bestaat uit een inspectie en een sluiting. De sluitingstijd verschilt per kering, het kan uiteenlopen van een kwartier tot een uur. Het testen gebeurt op een zo gunstig mogelijk tijdstip voor het vaarverkeer, maar er kan enige hinder door kortdurende stremmingen ontstaan.

De tests bij deze keringen leveren kortdurende stremmingen op voor vaarverkeer:

 • Kastanjewetering, Delft/Rijswijk op maandag 26 oktober

 • Rijckevorselsesluis / ’s Gravenzande op dinsdag 27 oktober

 • Oranjesluis, Maasdijk op dinsdag 27 oktober

 • Zijde, Schipluiden/Maasland op vrijdag 30 oktober (deze is gedeeltelijk gestremd, doorvaart blijft mogelijk)

 • Gaag, Schipluiden/Den Hoorn op vrijdag 30 oktober (deze is gedeeltelijk gestremd, doorvaart blijft mogelijk)

 • Look, Den Hoorn op vrijdag 30 oktober

 • Reijnerwatering, Wateringse Veld Den Haag op woensdag 4 november

 • Nieuwe vaart Madestein, Den Haag op woensdag 4 november (deze is gedeeltelijk gestremd, doorvaart blijft mogelijk)

 • Holle Watering, Kwintsheul op woensdag 4 november

 • Strijp Honselersdijk, thv de Middelbroekweg op vrijdag 30 oktober

 • Geestbrug, Rijswijk op zaterdag 7 november


Kering testen