Teeltwisseling met aandacht voor waterkwaliteit

29 oktober 2020

De teeltwisseling in de glastuinbouw komt er weer aan. In deze periode worden kassen grondig schoongemaakt om te kunnen starten met een nieuwe teelt. In het water dat gebruikt is voor de schoonmaak kunnen nog resten van voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen zitten. Het is daarom belangrijk dat dit water niet op de sloot wordt geloosd. Ook het uitlekwater van substraatmatten en groenafval mag niet in de sloot terecht komen.

Veel ondernemers hebben hier aandacht voor. Toch zien wij dat het niet overal goed gaat, daarom zijn onze handhavers in deze periode extra alert.

Waterkwaliteit

Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in het hele gebied. Onderdeel daarvan is het tegengaan van lozingen en lekkages uit kassen. Rond de teeltwisseling meten we vaker overschrijdingen van waterkwaliteitsnormen in de sloten en vaarten in glastuinbouwgebied. Dit is slecht voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Voor de branche brengt dit bovendien de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in gevaar.

Bewust omgaan met de waterstromen bij teelwisseling is dus echt van groot belang. Lozingen moeten worden voorkomen. Een goede planning van de teeltwisseling en kennis van de waterstromen op het bedrijf is daarvoor belangrijk. Ook bij de start van de nieuwe teelt is het van belang om lozing te voorkomen en zoveel mogelijk water te hergebruiken. Over de waterstromen rond de teeltwisseling is een flyer gemaakt (pdf, 2 MB) - in samenwerking met Glastuinbouw Waterproof - met aandachtspunten en praktische tips om lozingen naar oppervlaktewater te voorkomen.

Extra alert

De teeltwisseling is een drukke periode waarin veel moet gebeuren. Maar de waterkwaliteit mag daarbij niet uit het oog worden verloren. Daarom zijn onze handhavers in deze periode extra alert en waar nodig wordt er gehandhaafd. Ondernemers die de regels overtreden brengen schade toe aan het imago van de branche en brengen bovendien het middelenpakket in gevaar. Een goede waterkwaliteit is een gezamenlijk belang.


Glastuinbouw