Delfland is klaar voor het stormseizoen

16 oktober 2020

Het stormseizoen is begonnen. Een periode waarin Delfland 700 km aan duinen, dijken en kades extra goed in de gaten houdt. Zonder deze waterkeringen zou een groot deel van ons gebied regelmatig onder water staan. Daarom inspecteren we regelmatig, voeren we onderhoud uit en versterken we waar nodig de kering. De duinen en Delflandsedijk langs onze kust zijn klaar voor het stormseizoen.

Het stormseizoen loopt van 15 oktober tot 15 maart. Bij een hevige storm in combinatie met springtij bestaat altijd de kans dat zeewater tegen of over de duinen slaat waardoor grond of zand wegspoelt. We nemen voorzorgsmaatregelen zoals het verwijderen van obstakels en het bijhouden van de waterstanden. Bomen op een dijk kunnen ook een gevaar opleveren. Als ze omwaaien trekken ze en een gat in de dijk. Tijdens een storm controleren we ook dijken en kaden extra goed.

Als het stormt

Het gebied van Delfland ligt grotendeels onder de zeespiegel. Stevige duinen en dijken maken leven onder zeeniveau veilig. Gebieden die tussen de dijk en het water liggen (buitendijks gebied) zijn niet beschermd bij hoogwater en storm. Inwoners en ondernemers nemen dan zelf maatregelen om het water tegen te houden en volgen de instructies van hun gemeenten op. Ben jij benieuwd wat jouw overstromingsrisico is, kijk op https://www.overstroomik.nl/ en vul je postcode in om te bekijken hoe hoog het water bij jou in de buurt komt.Bij een dreiging op overstroming volg je de adviezen van de veiligheidsregio op.


Stomseizoen aan de kust