Langdurige samenwerking waterschappen met technische ingenieursbureaus

6 november 2020

Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Delfland, waterschap Hollandse Delta en waterschap Brabantse Delta hebben gezamenlijk de aanbesteding voor Integrale Technische Adviesdiensten succesvol afgerond. Per 1 mei 2020 zijn de nieuwe Raamovereenkomsten Integrale Technische Adviesdiensten al ingegaan (ROK ITA). In verband met de COVID19-maatregelen is de startbijeenkomst met alle raamcontractanten gewijzigd in een digitale bijeenkomst op 29 oktober 2020.

De ROK ITA is vooral gericht op een verbeterde samenwerking met de markt, kennis bundelen en uitwisselen voor integrale technische adviesopdrachten. Marktpartijen weten vooraf wat er komen gaat via de inkoopplanning en Waterschappen kunnen rekenen op voldoende kwalitatieve inschrijvingen door de voorselectie.  De ROK ITA bestaat voornamelijk uit ingenieursdiensten, maar ook uit aanvullende diensten zoals conditionerende onderzoeken als onderdeel van een integrale opdracht.

Samenwerking

Eén van de belangrijkste speerpunten van deze overeenkomst is de samenwerking tussen de waterschappen en met de raamcontractanten. Ter voorbereiding op de aanbesteding is veel informatie uitgewisseld via marktbijeenkomsten en hoe de samenwerking kan worden verbeterd. Op 29 oktober 2020 heeft de uitgebreide kennismaking en gezamenlijke ambitiebepaling, onder andere op het gebied van duurzaamheid, een vervolg gekregen op een gezamenlijke startbijeenkomst.

Vijf percelen

De raamovereenkomsten bestaan uit 5 percelen: waterbouwkundige werken (perceel 1); waterkeringen/dijken (perceel 2); afvalwaterketen (perceel 3); gebiedsinrichting (perceel 4); buitengewoon onderhoud watergangen/baggeren (perceel 5). De raamovereenkomst is afgesloten voor een periode van 3 jaar met 3 keer een optie tot verlenging van 1 jaar.