Lekker varen op Delflandse wateren

25 juni 2020

In ons gebied kun je heerlijk varen. Er valt er volop te genieten van de natuur in en langs het water. Zeker met dit weer gaan daarom veel mensen er met de boot op uit.

Wie vaart, weet dat er ook op het water regels gelden. Het is belangrijk om die te kennen en na te leven. Voor de veiligheid van alle recreanten op het water, maar er speelt meer.

De meeste vaarwateren in ons gebied zijn smal en ondiep en de waternatuur in en langs het water is kwetsbaar. De oevers die ons beschermen tegen het water moeten worden beschermd tegen afkalving door golfslag.

De maximumsnelheid binnen Delfland is daarom 6km per uur, met uitzondering van de Strijp en Rijnerwatering, daar mag je maximaal 4km per uur varen. Ook mag je niet zomaar overal aanleggen.

Wij houden toezicht op de naleving van de regels. Onze toezichthouders zijn ook dit weekend weer op het water. Varen doen je samen: als iedereen de regels naleeft, blijft het leuk op het water.

Meer weten? Kijk dan hier: Regels voor op het water


Delflandse wateren