Scriptieprijs Delfland 2019-2020 naar Yida Tao

3 december 2020

De Scriptieprijs Delfland is dit jaar uitgereikt aan Yida Tao. Yida Tao heeft haar studie gevolgd aan de TU Delft. Zij ontving uit handen van directeur Jelle Visser een cheque ter waarde van 2.000 euro. Het is de 6e keer dat Delfland de scriptieprijs uitreikt. Delfland heeft dit jaar 20 inzendingen ontvangen voor de scriptieprijs van 2019-2020.

Waar gaat de winnende scriptie over?

De scriptie van Yida gaat in op het risico van opdrijven, opbollen en opbarsten van de deklaag in het achterland bij dijken bij een langdurige hoge buitenwaterstand. Het falen van de deklaag kan leiden tot algeheel dijkfalen. In de huidige beoordelingsmethode wordt aangenomen dat er vanzelf scheuren in de deklaag ontstaan. De thesis van Yida bevat een voorstel voor het verbeteren van de beoordeling van de sterkte van de deklaag door deze op te delen in twee delen: opdrijven en opbarsten. Op deze wijze kunnen dijktrajecten scherper worden beoordeeld en kan de Nederlandse waterveiligheidsopgave – waar alle waterschappen financieel aan bijdragen - kosteneffectiever en sneller worden gerealiseerd.

De jury over de scriptie

Yida refereert in haar scriptie aan de volgende woorden van een vriend: “since it ‘ll probably be your last thesis ever, don’t forget to enjoy”. De jury hoopt dat Yida plezier heeft beleefd aan het afstudeeronderzoek en verzoekt haar ook in de beroepspraktijk nog vele mooie thesisachtige bijdragen te blijven leveren. Yida is er in haar scriptie in geslaagd een afgebakende en tegelijkertijd een voor de gemiddelde watermanager ingewikkelde waterveiligheidsvraag op een hele heldere wijze uiteen te rafelen, te beschrijven en te visualiseren. Daarbij weet ze een perfecte balans te vinden tussen wat ze in de hoofdtekst plaatst en wat een plek in de bijlagen krijgt. De nieuwsgierige lezer die doorbladert naar de bijlagen worden getrakteerd op deelproducten die evenveel aandacht hebben gekregen als de hoofdtekst.

Kennis over water stimuleren

Veel studenten hebben hun scriptie gedeeltelijk of geheel in coronatijd moeten afronden. Dit maakte de uitvoering van hun afstudeeronderzoek er in veel gevallen niet makkelijker op. De jury heeft om die reden extra veel waardering voor het hoge niveau van de scripties.

De Scriptieprijs Delfland is in het leven geroepen om de ontwikkeling en verspreiding van kennis over water te stimuleren. Studenten van universiteiten kunnen met het insturen van hun scriptie jaarlijks kans maken op deze prijs.


Yida Tao

Yida Tao