Haagse Houtrust wordt groenste zuivering van Delfland

10 december 2020

Het Hoogheemraadschap van Delfland en Delfluent Services BV werken aan het vergaand verduurzamen van AWZI Houtrust. Op deze Haagse zuivering gaan wij meer biogas opwekken en daar groen gas van maken en wij gaan de CO2 -uitstoot met 50% terugdringen. Daarmee wordt Houtrust de duurzaamste, groenste zuivering van Delfland.

Delfland wil in 2025 energieneutraal en in 2050 klimaatneutraal zijn. Op onze afvalwaterzuiveringen kunnen wij veel duurzaamheidswinst boeken. Hoogheemraad Ruud Egas: Wij maken dagelijks het afvalwater schoon van 1,2 miljoen inwoners en 35.000 bedrijven. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit in ons gebied. Ook dragen onze zuiveringen bij aan een duurzame regio. Want wij winnen steeds meer energie en grondstoffen terug uit rioolwater.

Wij bouwen op Houtrust een installatie die biogas dat vrijkomt bij het vergisten van slib uit rioolwater omzet naar gas van aardgaskwaliteit. Dit levert jaarlijks 1,9 miljoen kuub groen gas op. Daarmee kunnen in de transportsector 12 miljoen groene kilometers worden gemaakt.

Het gasvormige CO2 dat tijdens de opwerking van het biogas wordt geproduceerd, gaan wij vloeibaar maken. Jaarlijks levert dit meer dan 2000 ton groene CO2 op die kan worden gebruikt in de tuinbouw en de voedsel- en drankenindustrie. 
Wij hebben gekeken hoe bestaande en nieuw te bouwen installaties elkaar kunnen versterken. Door de bestaande slibvergistingstanks aan te passen, houden wij straks meer biogas over. Door een oude gistingstank in te zetten als warmtebuffer is straks minder energie nodig voor verwarming. De warmte die vrijkomt uit de nieuwe installaties wordt teruggewonnen. Warmtepompen worden ingezet om koelwater om te zetten naar warmte voor de processen. Kortom, samen maken wij van Houtrust onze meest duurzame zuivering en zo dragen wij bij aan een duurzame regio.”

Als alles volgens plan verloopt, wordt eind december het eerste groene gas geleverd aan het gasnet van Stedin Netbeheer BV. Begin volgend jaar starten ook de werkzaamheden voor de optimalisatie van de overige installaties. Het totale project wordt rond het tweede kwartaal van 2021 opgeleverd.


Afvalwaterzuivering

Afvalwaterzuivering