Let op: blauwalgen in zwemwater

4 augustus 2020

Op dit moment geldt voor veel zwemplassen een waarschuwing of een negatief zwemadvies wegens blauwalg. Wie zwemt in water met blauwalg kan last krijgen van misselijkheid, darmklachten, oog- en huidirritatie. Kijk dus voor je gaat zwemmen eerst op www.zwemwater.nl of het veilig kan. Want zwemmen in natuurwater is heerlijk, maar je wilt er niet ziek van worden.

Veilig zwemmen

In Nederland hebben wij een goed systeem om zwemrecreanten te beschermen. De provincie wijst de officiële zwemwaterlocaties aan. De gemeente of bijvoorbeeld Staatsbosbeheer is de locatiebeheerder. Die zorgt voor veiligheid, onderhoud en hygiëne van de locatie. De waterschappen controleren de waterkwaliteit.

Wij hebben in ons gebied veertien zwemwaterplekken waar wij de waterkwaliteit controleren. Wij geven onze bevindingen met een advies door aan de omgevingsdienst en die zorgt ervoor dat eventuele waarschuwingen op de borden bij de zwemplekken komen. Ook op www.zwemwater.nl kun je per zwemplek zien hoe het is gesteld met de waterkwaliteit. Op dit moment geldt in ons gebied in de Dobbeplas een waarschuwing voor blauwalg en in de plassen Madestein, de Oostmadeplas, de Krabbeplas, de Wollebrand en Plas Prinsebos een negatief zwemadvies.

Wat is blauwalg eigenlijk?

Blauwalg is een zogenaamde cyanobacterie die altijd in natuurwater aanwezig is. Pas als er teveel van is, kun je er last van krijgen. Te veel blauwalg ontstaat vooral als het warm is, in water dat weinig doorstroming heeft en waarin veel voedingsstoffen zitten. Die voedingsstoffen kunnen afkomstig zijn uit de bodem van de plas, van bladafval, door ganzenpoep, hondenpoep, lokvoer van vissers, lekkages uit kassen, eten dat in het water wordt gegooid…er zijn tal van bronnen.

Wat kun je eraan doen?

De afgelopen jaren hebben wij samen met de locatiebeheerders in een aantal zwemplassen maatregelen genomen om de kans op overlast door blauwalg kleiner te maken. Omdat elke plas zijn eigen kenmerken heeft, is ook de aanpak per plas verschillend geweest. De maatregelen zijn erop gericht om de voedingsstoffen voor de blauwalg terug te dringen en waar het kan meer beweging in het water te brengen. Daarmee hebben wij de blauwalgbloei weten af te remmen, maar het blijft natuur…

Proef in Rijswijk

Op dit moment is er geen methode beschikbaar om de blauwalg à la minute te bestrijden. Wel werken wij samen met Arcadis aan een proef in zwemplas Put te Werve waarbij wij fosfaten uit het water wegfilteren om de voedingsbodem voor overlast door blauwalg weg te nemen:


Zwemwater