Op weg naar een definitief besluit over de toekomst AWZI De Groote Lucht


Op basis van inzichten uit de verkenning naar de toekomst van AWZI De Groote Lucht hebben de colleges van Vlaardingen en Delfland in een intentieovereenkomst afgesproken toe te werken naar definitieve afspraken over nieuwbouw van AWZI De Groote Lucht. Daarvoor zijn besluiten nodig van de verenigde vergadering van Delfland en van de gemeenteraad van Vlaardingen.

Op 14 september 2022 ligt dit voor in de commissie WVK van Delfland en op 29 september wordt de verenigde vergadering gevraagd om een definitieve uitspraak te doen over renovatie of nieuwbouw.

Dit is nodig om afspraken te kunnen gaan maken met de gemeente Vlaardingen over de voorwaarden waaronder zij instemmen met een nieuwe zuivering op Vergulde Hand West, om het gesprek hierover met de omgeving goed te kunnen voeren en om tijdig de vervolgstappen voor het project in gang te kunnen zetten.

In oktober zullen wederom enkele bijeenkomsten plaatsvinden voor belanghebbenden en geïnteresseerden uit de omgeving van AWZI De Groote Lucht. Ook wordt het gesprek met de gemeenteraad voortgezet. Het streven is om voor het einde van het jaar tot definitieve afspraken te komen waarmee de gemeenteraad kan instemmen. In 2030 moet in Vlaardingen een zuivering staan die weer 30 tot 40 jaar het afvalwater uit de huishoudens en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier goed en duurzaam schoonmaakt, een zuivering die past in de omgeving en die meerwaarde biedt voor de hele regio.

Belangrijke bestuurlijke momenten

Alle belangrijke bestuurlijke momenten zijn terug te vinden in de bestuurlijke kalenders.
Hoogheemraadschap van Delfland
Gemeente Vlaardingen