Voorstel uitwerken nieuwe zuivering Vlaardingen


Op 15 juni jl. heeft het algemeen bestuur van Delfland ingestemd met het voorstel om nieuwbouw als voorlopig voorkeursalternatief uit te werken.

De belangrijkste argumenten hiervoor zijn:

  • De mogelijkheid om in de toekomst het afvalwater van meer huishoudens schoon te maken én de zuivering klaar te maken voor toekomstige ontwikkelingen, zoals strengere kwaliteitseisen voor het gezuiverde water en duurzaamheid. Denk hierbij aan hergebruik van grondstoffen, verwijderen van microverontreinigingen en het opwekken van energie.
  • de risico’s van renovatie voor de continuïteit van de zuivering en de veiligheid van de medewerkers;

U kunt de vergadering van 15 juli terugluisteren.

Het nu genomen voorlopig besluit gaat alleen over het uitwerken van het nieuwbouwalternatief: het definitieve besluit wordt later genomen op basis van de bevindingen van de uitwerking.

Belangrijk voor de uitwerking is samenwerking met de omgeving. In eerste plaats met gemeente Vlaardingen als eigenaar van een deel van de grond en als verantwoordelijke voor de ruimtelijke ordening. Wij gaan verkennen hoe wij zorgen en bezwaren kunnen wegnemen en gezamenlijk de kansen kunnen realiseren.

Heeft u vragen, dan kunt u ons mailen via toekomstdgl@hhdelfland.nl.