Resultaten verkenning toekomst AWZI De Groote Lucht


Delfland besluit halverwege dit jaar over de toekomst van AWZI De Groote Lucht. Om dat besluit goed te kunnen nemen, is een uitgebreide verkenning gedaan. Deze is nu afgerond en de resultaten worden besproken in de commissie Waterveiligheid en Waterketen.

Zuivering moet op de schop

Delfland maakt het afvalwater schoon van de inwoners, bedrijven en instellingen in het gebied. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit. Daarvoor hebben wij vier zuiveringen. Een daarvan is De Groote Lucht in Vlaardingen.

Begin 2020 is vastgesteld dat deze binnenkort het einde van haar levensduur bereikt en toe is aan vervanging. In 2028 moet in Vlaardingen een zuivering staan die weer 30 tot 40 jaar het afvalwater uit de huishoudens en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier goed, veilig en duurzaam schoonmaakt.

Het eerste besluit dat hiervoor nodig is, is een keuze tussen grootschalige renovatie op de huidige locatie of nieuwbouw op terrein Vergulde Hand West aan de overkant van de dijk. Het algemeen bestuur van Delfland neemt dit besluit halverwege dit jaar.

Het renoveren of nieuwbouwen van een afvalwaterzuivering is een groot en complex project dat grote investeringen vraagt. Daarom is ten behoeve van het besluit een uitvoerige verkenning gedaan naar de voor- en nadelen van renovatie en nieuwbouw.

In gesprek met geïnteresseerden

Onderdeel van de verkenning waren gesprekken met de omgeving. Daarmee zijn we in het voorjaar van 2021 gestart. In februari 2022 lag de nadruk op gesprekken met omwonenden en ondernemers in de buurt over de inzichten over renovatie en nieuwbouw. Er waren informatiebijeenkomsten in de Westwijk en online bijeenkomsten. Ook konden mensen hun mening geven over de plannen. Er waren zowel voorstanders als tegenstanders van renovatie als nieuwbouw. De meeste vragen gingen over het algemeen functioneren van AWZI en de noodzaak van de vervanging. Er zijn zorgen gedeeld, onder andere over geur en het dichterbij komen van de zuivering bij de woonwijken. Ideeën waren er over hoe de zuivering te integreren in de omgeving.

Toekomst DeGrooteLucht in gesprek met de omgeving febr2022
In gesprek met de omgeving, Westwijk Vlaardingen

Resultaten verkenning

De resultaten van deze verkenning worden op 30 maart 2022 besproken in de commissie Waterveiligheid en Waterketen (WVK).
Tijdens de vergadering gaat de commissie in gesprek om zich een beeld te vormen over de toekomst van de AWZI De Groote Lucht. De vergadering is openbaar en vindt plaats in het Gemeenlandshuis van Delfland, Phoenixstraat 32 in Delft aanvang 19.30 uur. Ook kunt u de vergadering volgen via de livestream (alleen geluid).

Alle informatie over de vergadering en stukken vindt u op onze site onder bestuur, gast van de VV.