Ontwerpsessies met belanghebbenden


Op 17 november en 9 december organiseren wij ontwerpsessies voor het gebied rondom AWZI De Groote Lucht. Hiervoor zijn belanghebbenden uitgenodigd die eerder meedachten over de toekomst van de zuivering.

Stand van zaken

Begin dit jaar zijn wij gestart met de verkenning voor de toekomst van AWZI De Groote Lucht. Op 15 juli jl. heeft het bestuur van Delfland een voorlopige voorkeur uitgesproken voor een nieuwe zuivering op Vergulde Hand West.
Nieuwbouw op dit terrein biedt de beste kansen voor een zuivering die het afvalwater van de mensen en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis en Maasland weer vele decennia kan schoonmaken. Een nieuwe zuivering kan voldoen aan huidige én toekomstige wet- en regelgeving en bijdragen aan een duurzame regio. Renovatie brengt risico’s met zich mee voor de continuïteit van de zuivering en de veiligheid van de medewerkers.

Een nieuwe plek voor de zuivering betekent iets voor de mensen en de functies in het gebied. Daarover zijn aan verschillende tafels zorgen meegegeven en kansen benoemd. Wij onderzoeken nu wat er nodig is om een nieuwe zuivering te maken die past in de omgeving. Wij kijken hoe wij zorgen kunnen wegnemen of verlichten en kansen kunnen benutten. Dit doen we samen met de gemeente Vlaardingen en de overige belanghebbenden.

Ontwerpbijeenkomsten over het gebied

Wij organiseren hiervoor twee ontwerpbijeenkomsten. In de eerste bijeenkomst geven we inzicht in de impact van een nieuwe zuivering op het gebied en gaan wij in gesprek over de kansen, voorkeuren, zorgen en bezwaren. Bureau PosadMaxwan gaat hiermee aan de slag en stelt varianten op voor het gebied rond de AWZI.

In de tweede bijeenkomst presenteren en bespreken we die varianten. Op die manier kijken wij hoe wij tot een toekomstbeeld komen waarbij de functies in het gebied samengaan, kansen een plek krijgen en welke aandachtspunten of dilemma’s nog op te lossen zijn.
De resultaten van de bijeenkomsten geven wij mee aan het bestuur van Delfland dat volgend jaar een definitief besluit neemt over nieuwbouw of renovatie.