Leerlingen De Mavo Vos presenteren werkstukken over afvalwaterzuivering


Waterfilters, 3D maquettes, websites, puzzels en tijdschriften Leerlingen van De Mavo Vos in Vlaardingen werkten de afgelopen weken aan een opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland. Onder begeleiding van hun docenten en Education Factory ontwikkelden zij ideeën voor publiekscommunicatie over de toekomst van afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen. Medewerkers van Delfland zagen 17 presentaties en waren onder de indruk.

In november kregen de leerlingen introductielessen en brachten zij een bezoek aan de zuivering. Daarna gingen zij in kleine groepjes aan de slag. Deze week presenteerden zij de resultaten aan medewerkers van Delfland. Procestechnoloog Mariska Ronteltap was een van hen: “Ik ben heel enthousiast over wat ik zag en hoorde. Leuk om te zien hoeveel de leerlingen hebben opgestoken van het bezoek aan de zuivering. Zoveel verschillende ideeën en uitwerkingen, mooie maquettes ook. Echt top.”

Michelle Hendriks keek mee als projectleider van Toekomst AWZI De Groote Lucht: ”Bij waterschappen is veel interessant werk te doen. Ook wij hebben altijd goeie mensen nodig. In 2030 moet er in Vlaardingen een afvalwaterzuivering staan die weer vele decennia het afvalwater van de mensen in Vlaardingen en omgeving goed en duurzaam schoonmaakt. Daar komen dan misschien wel mensen werken die nu nog in Vlaardingen op school zitten.

Het project van de afvalwaterzuivering is een uniek project in Vlaardingen en gaat vele jaren duren. Het is dus heel interessant om van te leren. Dat willen we op verschillende manieren en op verschillende niveaus met scholen en opleidingen in de regio organiseren. De samenwerking met De Mavo Vos is een veelbelovend begin!”

Afvalwater zuiveren

Nederlanders gebruiken per persoon per dag zo’n 130 liter water voor zaken als koken, douchen, afwassen, wassen, de wc doortrekken en tandenpoetsen. Het gebruikte water gaat via het riool naar de afvalwaterzuivering. Daar wordt het schoongemaakt voor het wordt teruggegeven aan de natuur. Dat schoonmaken is heel belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit.

Het water van de huishoudens en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier wordt door Delfland schoongemaakt op AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen. Die zuivering is aan het einde van zijn levensduur en moet worden vervangen. In het kader van dit project vroeg het waterschap de leerlingen om na te denken over hoe de omgeving van de zuivering bij dat project kan worden betrokken.