Kennis bundelen voor toekomstige afvalwaterzuivering van Delfland

24 april 2024

Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat de huidige zuiveringsinstallatie in Vlaardingen vervangen. Een complexe en uitdagende klus maar ook een kans om een duurzame en moderne zuivering te bouwen. Hoe de toekomstige afvalwaterzuivering eruit komt te zien, gaat het hoogheemraadschap onderzoeken, samen met ingenieurscombinatie Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV. Op 23 april jongstleden ondertekenden Delfland en de ingenieursbureaus hiertoe de samenwerkingsovereenkomst.

De bovenstaande partijen gaan onder meer onderzoeken hoe Delfland kan voldoen aan de nieuwe strenge Europese richtlijnen voor het verwijderen van met name microverontreinigingen uit het afvalwater. Andere aspecten die binnen het project worden verkend, zijn het terugwinnen van waardevolle grondstoffen, het inzetten van gezuiverd afvalwater als zoetwater voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de nabijgelegen zwemplas of gebruik in tijden van droogte.

Samen aan de slag

Pieter Janssen, directeur van het hoogheemraadschap: “Na een zorgvuldige selectieprocedure hebben we gekozen voor een samenwerking met combinatie Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV. Met deze ingenieurscombinatie hebben de bureaus de juiste expertise klaar staan om samen met ons te onderzoeken welke zuiveringstechnieken het meest kansrijk zijn voor onze nieuwe waterzuivering. Een afvalwaterzuivering die voldoet aan de strenge wetgeving en de uitgangspunten die ons bestuur heeft bepaald. Een duurzame zuivering die past in de omgeving. We gaan samen aan de slag om invulling te geven aan de toekomstige afvalwaterzuivering!”

Uitdagingen

De locatie van de nieuwe zuivering - in een overvol stedelijk gebied voor een groeiend aantal inwoners en bedrijven die hun afvalwater willen blijven lozen - brengt ook uitdagingen met zich mee. De combinatie ondersteunt Delfland ook bij het inzichtelijk maken van de milieueffecten op de omgeving (mer-procedure), de wijziging van het gemeentelijk omgevingsplan en het aanvragen van de hoofdvergunningen. De functie van het terrein op Vergulde Hand West in Vlaardingen moet via een omgevingsplan worden gewijzigd naar een bedrijventerrein met de functie afvalwaterzuivering.

Stevige projectorganisatie

Delfland heeft voor dit project een stevige projectorganisatie met brede kennis opgezet. De ingenieurscombinatie heeft een eigen team klaar staan dat Delfland ondersteunt met kennis en expertise. Een goede afstemming en samenwerking met de gemeente Vlaardingen is belangrijk om de ambitieuze planning te behalen. Eind 2025 moet het omgevingsplan zijn gewijzigd en de benodigde vergunningen zijn verleend. Het doel is dat de bouw in 2027 kan starten om de nieuwe installatie in 2030 in gebruik te nemen.

Peter Puttkammer (Projectdirecteur van Witteveen+Bos) en Maartje Wise-Hoevenaars (directeur Water Technology & Resilience NL van Royal HaskoningDHV) beamen de geschetste uitdaging: “De omvang en complexiteit van het project zijn groot en er moeten veel belangrijke keuzes gemaakt worden in het ontwerpproces. Als combinatie beschikken we over een diepgaand kennisniveau op het gebied van zuiveringstechnologie. We zijn bovendien ervaren in het omgevingsproces. Een goede inpassing van de zuiveringsinstallatie in de nieuwe omgeving, waar iedereen tevreden over is, is heel belangrijk in dit project. We zien er naar uit om met Delfland samen te gaan werken aan dit maatschappelijk relevante project!”

Kijk voor meer informatie op project Waterzuivering Vergulde Hand.


Vlnr: Peter Puttkammer (Witteveen+Bos), Pieter Janssen (Delfland), Maartje Wise-Hoevenaars (Royal HaskoningDHV).